Hvordan laver jeg en god rapport eller fremlæggelse?

Normalt skal du lave en skriftlig rapport, der beskriver din undersøgelse og konklusion. Hvis du skal lave en skriftlig rapport, skal du have følgende afsnit:

  1. Indledning: Her skal du skrive din problemstilling og hvorfor det er interessant at undersøge.
  2. Redegørelse for teori: Her skal du redegøre for de vigtigste dele af den teori, du har valgt at bruge.
  3. Beskrivelse af feltundersøgelse: Her skal du beskrive feltundersøgelsens konkrete udformning. Du skal altså skrive, hvorfor du har valgt en bestemt metode, og hvordan du har udført undersøgelsen. Du kan se mere i afsnittet om feltundersøgelse i Studienets vejledning til metode i Psykologi.
  4. Analyse: Her skal du analysere dine resultater i forhold til din problemstilling. Du skal altså finde ud af, hvad din feltundersøgelse siger om teorien og problemstillingen.
  5. Konklusion: Det er vigtigt, at du til sidst skriver en konklusion. Det er en kort opsummering af opgaven, og hvad du har fundet frem til.

Du kan evt. se Studienets Vejledning til case i psykologi i forhold til, hvordan du bedst laver en redegørelse og analyse i psykologi.

Det kan også være, at du skal lave et oplæg på baggrund af en powerpoint-præsentation. Hvis du skal det, er det en god idé at strukturere præsentationen som du ville have gjort, hvis det var en skriftlig rapport (altså som beskrevet i de 5 trin ovenfor).

Herudover er der et par generelle råd til, hvordan du kan lave det bedst mulige oplæg:

  1. Lav et talepapir: Det er en god idé at have et talepapir, der ikke er det samme som produktet eller powerpoint-præsentationen. Et talepapir skal være dine noter til oplægget. Det vil sige, at det skal give dig et overblik over, hvordan fremlæggelsen skal forløbe. Det bør ikke være på mere end én side.
  2. Øv dig, men læs ikke op: Når du fremlægger, virker det meget bedre, hvis du ikke læser op. Det bedste måde at undgå det på er ved ikke at læse op når du øver dig. Hvis oplægget varer længere end et par minutter, bliver det også meget svært at memorere et oplæg ord for ord.
  3. Powerpoint: Dine slides bør ikke være for tætpakkede med information. En god tommelfingerregel er, at du ikke bør have mere end 5 punkter på et slide, og at hvert punkt ikke skal være mere end én sætning. Hellere have et par ekstra slides, end at have for mange informationer på hvert enkelt slide.
  4. Slap af: Der er mange, der synes det kan være skræmmende at lave et oplæg. Det er helt normalt. Bare husk på, at din lærer ønsker, at du laver det bedst mulige oplæg. Hvis du laver et par fejl, sker der heller ikke noget ved det. Så bare tag den med ro!

En sidste mulighed er, at din lærer synes, du skal lave en synopsis over feltundersøgelsen. Hvis det er tilfældet, bør du læse Studienets vejledning til synopsis i psykologi, der grundigt beskriver, hvad sådan en skal indeholde.