Metoder i Psykologi

I dette kompendie kan du læse om de faglige metoder, som du kan møde i Psykologi. 

Vi dækker de forskellige måder, som man kan foretage psykologiske undersøgelser på. Herunder kommer vi særligt ind på eksperimenter, observationer, interviews, spørgeskemaundersøgelser og casestudier. Vi giver dig både redskaber til at vurdere andres brug af metoderne og gode råd, hvis du selv har brug for at foretage psykologiske feltundersøgelser ved hjælp af metoderne.

Til sidst i kompendiet kan du også læse om de etiske retningslinjer, som gælder for psykologiske undersøgelser, samt få et generelt overblik over de begreber, som relaterer sig til psykologifagets metoder.  

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra kompendiet.

Kvantitative og kvalitative metoder

De enkelte metoder bliver brugt til at indhente enten kvantitative eller kvalitative data.

Kvantitative data er den type data, som kan gøres op i tal. Inden for psykologien ville et procenttal for, hvor mange unge som lider af depression i Danmark, være et klart eksempel på kvantitativ data. 

Kvantitative data kan fx indsamles gennem spørgeskemaer, hvis skemaerne er formuleret, så de adspurgte personers svar kan kvantificeres (fx “hvordan vurderer du dit stressniveau på en skala fra 1-10?”). Man kan også indsamle kvantitative data gennem observationer og eksperimenter, fx ved at optælle, hvor mange % af forsøgspersonerne som reagerer på en bestemt måde ved en bestemt påvirkning.  

Kvalitative data er den type data, som ikke kan gøres op i tal. Kvalitative data kan i stedet bruges til at opnå en mere detaljeret forståelse af et specifikt fænomen, som man typisk ville have brug for at formulere i ord. Resultaterne fra en detaljeret psykologisk analyse af en enkeltperson er fx typisk kvalitativt data.

Kvalitative data kan fx indsamles gennem et personligt interview. Man kan dog også fint bruge observation og eksperimenter til indsamling af kvalitativt data, især hvis man har fokus på at forstå en enkeltpersons reaktion på forskellige psykologiske påvirkninger. Et klassisk casestudie vil typisk involvere mange kvalitative data, fordi man her prøver at få en detaljeret forståelse af en specifik person eller gruppe.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Metoder i Psykologi

[10]
Bedømmelser
  • 25-04-2023
    rigtige gode noter
  • 05-03-2024
  • 21-02-2024
    Givet af 3.g'er på STX
  • 18-03-2023
    Givet af 3.g'er på STX