Hvordan laver jeg en feltundersøgelse?

Der er ikke helt faste rammer for, hvordan din feltundersøgelse skal foregå i undervisningen i psykologi. Læser du Psykologi B er det dog et krav at du skal lave et projekt, som indeholder en feltundersøgelse, og som munder ud i et produkt. Skal du lave projekt i Psykologi B anbefaler vi at du læser Studienets vejledning til projekt i Psykologi B. Det er op til din lærer, hvor lang tid I skal bruge på projektarbejdet, og dermed omfanget af feltundersøgelsen.

At noget er en feltundersøgelse betyder bare, at det er en undersøgelse i felten, altså ude i virkeligheden. Det er ikke nødvendigvis én enkelt metode, men kan være alle metoderne i denne guide ud over laboratorieeksperimenter. Når du skal lave en undersøgelse i Psykologi er der ofte tale om en feltundersøgelse, fordi du skal ud og undersøge noget, der sker i virkeligheden. 

Feltundersøgelsens faser

Når du skal lave en feltundersøgelse, skal du igennem en række faser. Du skal:

  1. Formulere et forskningsspørgsmål: Det kan du gøre ved at bruge noget af den teori, I har gennemgået i undervisningen, og spørg
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind