Feltundersøgelser i Psykologi

Introduktion

På et tidspunkt i løbet af din psykologiundervisning kan du blive bedt om selv at udføre nogle mindre psykologiske feltundersøgelser i forbindelse med et eller flere af de temaer, som I arbejder med.  

I denne sammenhæng betyder ‘feltundersøgelse’ simpelthen bare, at det er en psykologisk undersøgelse, som du/I selv tilrettelægger og udfører. Begrebet siger til gengæld ikke noget om, hvilken konkret metode som feltundersøgelsen skal anvende. Afhængig af situationen kunne undersøgelsen altså fx være et eksperiment, en observation, et interview, en spørgeskemaundersøgelse eller et casestudie. Eller undersøgelsen kunne anvende flere af metoderne for at komme frem til en samlet konklusion til sidst.

I nogle tilfælde vil du blive bedt om at skrive en afsluttende rapport, som både redegør for valg af metode og konkluderer på undersøgelsens resultater (og herunder også overvejer eventuelle fejlkilder). Du kan dog også blive bedt om at præsentere dine konklusioner på andre måder, fx i en fremlæggelse foran de andre på dit hold. 

Sådan laver du en feltundersøgelse

Her vil vi give et kort overblik over, hvilke trin som typisk indgår i arbejdet med en feltundersøgelse. 

NB: Afhængig af hvordan din lærer har formuleret opgaven, kan det godt være nogle lidt andre trin, som du skal igennem. Fx vil læreren i nogle tilfælde have bestemt på forhånd, hvad I skal undersøge. Og det er heller ikke sikkert, at alle jeres undersøgel...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind