Dramaturgisk analyse

Hvad er dramaturgisk analyse?

Dramaturgisk analyse er en særlig type filmanalyse, hvor man analyserer filmen ud fra den måde, som dens fortælling er bygget op på.

Normalt foretager man dramaturgisk analyse ved at bruge en dramaturgisk model (fx berettermodellen), som man så forsøger at indsætte filmens forskellige sekvenser i. Derefter bruger man typisk den udfyldte model til at præsentere nogle pointer om, hvordan filmen opbygger spænding, og hvordan de forskellige punkter i modellen kan påvirke seerens indtryk af filmen på bestemte tidspunkter. Der findes dog også dramaturgiske modeller, som ikke er bygget op ud fra en spændingskurve. Det gælder fx aktantmodellen, som i stedet handler om at kortlægge forskellige personer eller genstandes rolle i filmens plot.

Det kan også være et interessant analysepunkt, hvis din film har nogle klare afvigelser fra en af de typiske dramaturgiske modeller. Her kan du så prøve at overveje, hvad effekten af disse afvigelser kunne være for den specifikke film. Hvilken effekt har det fx, hvis spændingskurven topper på et helt andet tidspunkt, end publikum forventer? 

Mode

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind