Mendels 2. lov og to-gens udspaltning i majs

Her kan du få hjælp til at skrive rapport om et majsforsøg om Mendels 2. lov. Forsøget handler om nedarvning af to gener for hhv. majsplanternes højde og klorofylproduktion. Formålet med forsøget er at eftervise Mendels 2. lov, som siger, at de to gener nedarves uafhængigt af hinanden.

Brug rapporthjælpen til f.eks. at tjekke, om du har forstået teorien bag forsøget med majsmutanter, eller til at få inspiration til, hvordan du kan skrive rapportens forskellige afsnit.

Her kan du se et uddrag af rapportens teoriafsnit

...

Levende organismer har typisk to alleler af deres gener, og de to alleler sidder på hvert sit homologe kromosom. Kønscelledannelsen (meiosen) indebærer, at en kønsstamcelle deler sig til fire kønsceller. Hver kønscelle indeholder kun én udgave af hvert af de homologe kromosomer og dermed kun én allel af hvert gen. Kønsceller fra to organismer kan derefter fusionere ved en befrugtning, så der dannes en zygote (en befrugtet ægcelle) med to komplette kromosomsæt.

Mendels 2. lov handler om fordeling af gener til kønsceller under meiosen. Loven siger, at de to alleler af samme gen fordeles til forskellige kønsceller, og at gener på forskellige kromosompar fordeles til kønsceller uafhængigt af hinanden.

Gener på samme kromosom siges at være koblede og fordeles ikke uafhængigt af hinanden til kønsceller under meiosen.

Vi kan eftervise Mendels 2. lov ved et spiringsforsøg med majsplanter. Vi ser på to forskellige gener hos majsplanterne:

  • Gen for klorofylproduktion. Optræder med...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Mendels 2. lov og to-gens udspaltning i majs

[2]
Bedømmelser
  • 13-12-2021
    Givet af 2.g'er på STX
  • 04-10-2020
    Givet af 2.g'er på STX