Analysemetoder

I Mediefag skal du kunne anvende forskellige analysemetoder. I hver metode anlægger man forskelligt fokus på værket, som kan fremhæve nye ting ved filmen/programmet. Det kan fx være genren, instruktøren eller ting uden om filmen.

Her får du overblik over udvalgte analysemetoder, som ofte bruges i Mediefag, men der findes også andre analysemetoder inden for film- og TV-analyse.

Skal du analysere en film kan du få yderligere hjælp i Studienets vejledning og model til filmanalyse her.

Genreanalyse

I en genreanalyse har du selvsagt fokus på filmens genre. Her søger du at placere filmen i forhold til de etablerede, kendte genrer. Her ser du bl.a. på om filmen, du analyserer,:

  • lever op til genrekonventioner inden for en kendt genre
  • trækker på forskellige genremarkører
  • blander eller bryder med de kendte genrer
  • hvordan genretrækkene virker i filmen

Intertekstuel analyse

En analyse af intertekstualitet betyder, at du analyserer filmen med henblik på, om den referer (henviser) til andre film/værker. Det kan fx være ved at bruge noget musik, som er kendt fra en anden film, eller sige en replik...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind