Matematik B STX - 7. december 2020

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik B på STX d. 7. december 2020 under den nye ordning.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

 • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
 • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjerne WordMat og Maple™.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Bestem middelværdien for X.

2a) Angiv en retningsvektor \vec{r} for l.

2b) Bestem en ligning for l.

3a) Bestem koordinatsættet til toppunktet for parablen.

3b) Forklar, hvilket af de to andengradspolynomier g og h der har samme graf som f.

4a) Benyt grafen til at bestemme hældningskoefficienten for tangenten til grafen for f i punktet P.

5a) Forklar nedenstående udregninger til bestemmelse af h'(x).

6a) Udfyld den tomme plads i den venstre tabel, og begrund dit svar.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

7a) Bestem y, når x = -3.

7b) Tegn linjerne l og m i samme koordinatsystem.

7c) Bestem den spidse vinkel mellem linjerne l og m.

8a) Tegn grafen for f.

8b) Benyt modellen til at bestemme det tidspunkt, hvor der var 25000 fisk i søen.

8c) Benyt modellen til at bestemme væksthastigheden til tidspunktet x = 15.

9a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(3,f(3)).

9b) Bestem monotoniforholdene for f.

9c) Bestem minimum for f.

10a) Bestem P(X = 4).

10b) Tegn et søjlediagram for sandsynlighedsfordelingen for X.

11a) Benyt tabellens data til at bestemme a og b.

11b) Bestem tallet \tfrac{f(21)}{g(21)} \\, og forklar, hvad dette tal betyder.

Eksamenskode: ny-stx203-mat/b-07122020

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B STX - 7. december 2020

[7]
Bedømmelser
 • 22-05-2023
  Givet af 2.g'er på STX
 • 06-05-2022
  Givet af 2.g'er på STX
 • 15-03-2022
  Givet af 2.g'er på STX
 • 14-03-2022
  Givet af 2.g'er på STX