Matematik B STX - 13. august 2020

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik B på STX d. 13. august 2020 under den nye ordning.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

 • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
 • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjerne WordMat og Maple™.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Angiv en normalvektor til linjen l.

1b) Angiv et punkt P0 på linjen l.

2a) Løs andengradsligningen 2x2 + 6x + 4 = 0.

3a) Bestem f '(x).

4a) Argumentér for hver påstand, om den er korrekt eller forkert.

5a) Bestem afstanden fra punktet P(6,1) til l.

5b) Bestem førstekoordinaten til skæringspunktet mellem l og m.

6a) Bestem K(7,3).

6b) Argumentér for, at udtrykket for sandsynligheden er korrekt.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

7a) Bestem f(4).

7b) Løs ligningen g(x) = 6.

8a) Opstil på baggrund af undersøgelsen et 95%-konfidensinterval for andelen af alle danskere, der lider af kroniske sygdomme.

8b) Afgør på baggrund af 95%-konfidensintervallet, om andelen af alle danskere, der lider af kroniske sygdomme, har ændret sig signifikant.

9a) Bestem f(g(x)).

10a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(2,f(2)).

10b) Løs f '(x) = 0, og bestem monotoniforholdene for f.

11a) Bestem en ligning for C1.

11b) Tegn cirklen C2 i et koordinatsystem.

11c) Bestem den korteste afstand d mellem kanterne på de to kloakdæksler.

12a) Bestem det tidspunkt, hvor suppens temperatur er 37°C.

12b) Bestem f '(10), og forklar betydningen af dette tal.

12c) Gør rede for, at g er en eksponentiel funktion.

Eksamenskode: ny-stx202-mat/b-13082020

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B STX - 13. august 2020

[11]
Bedømmelser
 • 18-02-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 28-02-2023
  Givet af 2.g'er på STX
 • 07-02-2023
  Givet af 2.g'er på STX
 • 01-12-2022
  Givet af 2.g'er på STX