Løsninger | Fællesdel

Her finder du vores eksempelbesvarelse af fællesdelen til eksamenssættet "Løsninger", der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 31. maj 2018. Du kan bruge eksempelbesvarelsen som inspiration til din egen besvarelse.

Opgaveformuleringerne lød:

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge vedrørende partivalg og holdning til udgifter til sundhedsvæsnet, der kommer til udtryk i tabel 1. Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. Argumentér ud fra neoklassisk teori* imod Hans Jørgen Whitta-Jacobsens synspunkter på økonomisk politik, som de kommer til udtryk i citatet nedenfor.Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Uddrag af besvarelsen af 1a

Hypotese 1
Meget få danske vælgere vil skære ned på sundhedsvæsnet, fordi sundhed er en universel velfærdsydelse, hvilket skaber opbakning fra alle klasser.  

Begrundelse
Universaliteten i Danmarks velfærdsmodel kan forklare hvorfor kun 6,7% af de mest liberale danske vælgere vil skære ned på sundhedsudgifterne. Velfærdsmodellen er karakteriseret ved, at mange serviceydelser er gratis tilgængelige for alle. Når alle klasser i samfundet har mulighed for at benytte ydelserne på lige vilkår, føler alle at ydelserne vedrører og tilhører dem, hvilket skaber opbakning til ydelserne... 

Uddrag af besvarelsen af 1b

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen argumenterer for at politikerne “når krisen kommer, stimulerer økonomien med de klassiske redskaber: skattenedsættelser og høje offentlige investeringer.”. Det er imidlertid en forkert prioritering. En statsdrevet stimulering af økonomien i en lavkonjunktur er en kortsigtet løsning, der er nyttesløs på lang sigt. Produktionsstigningen vil på længere sigt udelukkende medføre ustabile priser, og forsvinde igen gennem inflationær crowding out. 

Det er tvivlsomt i hvor høj grad lempelig finanspolitik i form af skattelettelser i første omgang stimulerer efterspørgslen gennem privatforbruget. I krisetider vil opsparingsdrænet være større...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Løsninger | Fællesdel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.