Opgave 2. Salmiaklakrids

 

Indhold

 

a.

Beregn pH i saltsyreopløsningen i forlaget før destillation.

På filmen ser vi, at den formelle koncentration af saltsyre er cs=0,105 M. pKs for saltsyre er -7, og dermed er saltsyre en stærk syre (da pKs er under 0).

Da saltsyre er en monohydron og stærk syre kan vi bruge denne formel til at beregne pH:

 pH=-\mathrm{log(c_s)}

Vi indsætter cs=0,105 og beregner pH:

  pH=-\mathrm{log(0,105)}=0,98

Det vil sige, pH i saltsyreopløsningen er altså 0,98.

 

b.

Redegør for, om ammonium fra lakridsen findes på syreform eller baseform.

- i destillationskolben efter tilsætning af natriumhydroxidopløsningen

- i forlaget

- i bægerglasset under titreringen fra start til slut.

Syreformen for ammonium har formlen NH4+, mens baseformen har formlen NH3.

xs (y-aksen i Bjerrumdiagrammet) illustrerer, hvor stor en del af ammonium, der er på syreform (NH4+). Vi kan se på grafen, at xs afhænger af pH. Hvis pH er meget høj, er der kun lidt på syreform (NH4+), mens der er meget på syreform (NH4+), hvis pH er meget lav.

På filmen kunne vi se, at NaOH-opløsningen havde en koncentration på 11 M. Vi kan regne pOH i NaOH-opløsningen ud ved hjælp af selve definitionen på p...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind