Opgave 2. Rabarber og oxalsyre

Indhold

a.

Vis ved beregning, at oxalsyres molarmasse er 90,04 g/mol.

Oxalsyre har molekylformlen H2C2O4. I det periodiske system finder vi følgende molarmasser:

M(H)=1,008

M(C)=12,01

M(O)=16,00

Oxalsyre indeholder 2 H-atomer, 2 C-atomer og 4 O-atomer. Vi kan nu udregne molarmassen:

M(H_2C_2O_4)=(2\cdot 1,008+2\cdot 12,01 + 4 \cdot 16,00)\ \mathrm{\frac{g}{mol}}=90,04\ \mathrm{\frac{g}{mol}}

Vi har nu vist, at oxalsyres molarmasse er 90,04 g/mol.

b.

Beregn stofmængden af oxalsyre i saften.

Masseprocenten (cmasse%) af oxalsyre i Victoria-rabarber er ifølge tabel 2.1 0,2. 0,2% er lig 0,002. Vi kan nu opstille denne ligning:

0,002=\frac{m(oxalsyre)}{m(rabarber)}=\frac{m(oxalsyre)}{500\ \mathrm{g}}

Vi isolerer massen af oxalsyre:

m(oxalsyre)=0,002\cdot 500 \mathrm{g}=1\ \mathrm{g}

500 g Victoria-rabarber indeholder altså 1 g oxalsyre.

Vi beregner nu stofmængden af oxalsyre i saften med denne formel:

n=\frac{m}{M}

Vi indsætter tallene:

  n=\frac{1\ \mathrm{g}}{90,04\ \mathrm{g/mol}}=0,011106175\ \mathrm{mol}

Det vil sige, stofmængden af oxalsyre i saften er cirka 0,011 mol.

c.

Beregn pH i oxalsyreopløsningen. Oxalsyre kan her betragtes som en monohyd...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind