Opgave 5. Yoyo

a.

Tegn en graf, der viser højden af massemidtpunktet som funktion af tiden.

Vi mistænker først, at yoyoens fald foregår med nogenlunde konstant acceleration, og det underbygges jo i den grad af, at det i spørgsmål b) oplyses, at faldet med god tilnærmelse foregår med konstant acceleration i et vist tidsrum. Hvis faldet foregår med konstant acceleration kan det beskrives med denne formel:

Vi bemærker, at der er tale om et 2. gradspolynomium.

Vi åbner derfor først excel-filen, og overfører kolonne A og B til WordMats excecl-skabelon, hvor vi udfører polynomiel regression:

Med rødt har vi tegnet en graf, der viser højden (s) som funktion af tiden. Vi bemærker, at punkterne ligger pænt på kurven og at forklaringsgraden (R2=0,9996) er særdeles tæt på 1. Residualerne er også forholdvist små, men vi bemærker dog, at residualerne vokser en hel del, jo længere tid, der er gået. Forskriften for grafen blev som forventet et 2. gradspolynomium:

b.

Gør rede for, at m...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind