Fysik A HTX - 29. maj 2020

Her kan du læse Studienets besvarelse af opgaverne, som blev brugt i eksamenssættet i Fysik A på HTX 29. maj 2020 (ny ordning). Eksamenssættet bestod af 5 opgaver med i alt 15 spørgsmål. 

Her kan du se uddrag fra besvarelsen af opgave 5 b:

Som vi også kom ind på i spørgsmål a), kan yoyoens fald beskrives ved følgende model (et 2. gradspolynomium), hvis accelerationen er konstant:

Vi åbner excelfilen og overfører kolonne A og B (men kun data fra t=0,10 s til 0,60 s) til WordMats excel-skabelon, hvor vi udfører polynomiel regression:

Vi bemærker, at punkterne ligger pænt på kurven, at forklaringsgraden (R2=1) er så perfekt som muligt, og at residualerne er forholdvist små. Forskriften for grafen blev som forventet et 2. gradspolynomium:

Da der altså er overensstemmelse mellem data og modellen for fald med konstant acceleration, har vi hermed gjort rede for, at yoyoens massemidtpunkt med ret god tilnærmelse falder med konstant acceleration fra 0,10 s til og med 0,60 s. 

Koeffienten foran t2 er ved regressionen fundet til -1,3625 og da den ifølge modellen også kan udtrykkes som ½·a, får vi følgende ligning, som vi løser med WordMats ligningsløser:

Ovenstående gav os altså a=-2,73 m/s2. Det negative fortegn skyldes ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Fysik A HTX - 29. maj 2020

[3]
Bedømmelser
 • 12-10-2023
  Givet af HTX-elev på 3. år
  ok
 • 08-03-2021
  Givet af HTX-elev på 3. år
 • 13-01-2021
  Givet af HTX-elev på 3. år