Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 6. juni 2012

I denne vejledning giver vi dig hjælp til de tre opgaver fra Delprøve 1 i den skriftlige eksamen på HTX Engelsk B d. 6 juni 2012. Du får hints til relevante grammatiske regler i alle tre underopgaver, samt nyttige gloser til de svære ord i oversættelsesopgaven til sidst. 

Hvis du har brug for yderligere uddybning af nogle af de grammatiske regler, så giver vi dig også løbende links til vores Engelsk Grammatik og hjælp til fejlsætninger, så du kan læse videre om nødvendigt.

Til sidst kan du se Studienets eksempelbesvarelse, så du kan tjekke, om du har løst hver underopgave korrekt.

Opgaverne, som du får hjælp til i denne vejledning, er:

A.

Understreg det rigtige ord eller udtryk i nedenstående sætninger.

 1. The young man ______ alcohol. (never drinks / drinks never)
 2. They did not ______ what to do after the accident. (knew / know)
 3. Peter studies hard to become ______ . (engineer / an engineer)
 4. The cat keeps playing with ______ own tail. (it’s / its)
 5. ______ “ the chairman of this committee?”, he asked. (Whose / Who’s)
 6. The old woman seemed ______ with her choice. (happy / happily)
 7. Mr. Johnson ______ on his way home yesterday. (felt / fell)
 8. I am trying to find the dog ______ ran away. (which / there)
 9. Please ______ your hand if you want to say something. (rise / raise)
 10. She saw a tall man ______ was walking in the garden. (who / there)
 11. Louise cried because her bird ______ away. (was flown / had flown)
 12. They were happy because the news from the doctor ______ good news. (was / were)
 13. The Smiths live in the house ______ garden is so well-kept. (which / whose)
 14. They have lived in Africa ______ more than 40 years. (in / for)
 15. She screamed ______ at her new boyfriend. (angrily / angry)
 16. I cannot find the way to the ______ locker room. (mens’ / men’s)
 17. One of their five horses ______ run away last night. (has / have)
 18. Many people in the neighbourhood ______ been cheated by the cunning thief. (are / have)
 19. She inherited a lot of furniture and painted ______ all white. (it / them)
 20. The field trip has ______ been cancelled because of the weather forecast. (probably / properly)
 21. ______ everybody ready to leave now? (Are / Is)
 22. The old woman ______ scarf had been found was very relieved. (who’s / whose)
 23. When Peter looked out the window he saw that it ______ . (was raining / rained)
 24. She ______ that she had seen the robber somewhere before. (meant / thought)
 25. When you have a headache ______ hard to concentrate on your homework. (it is / is it)
 26. All morning he ______ forward to meeting his new colleagues. (looked / was looking)
 27. The herd of sheep ______ running in all directions after the thunder storm. (were / was)

B.

I hver af de nedenstående sætninger er der en fejl. Ret fejlen og skriv den korrekte sætning.

 1. You have to be absolutely sure on that you really want to get married.
 2. The wife decided to wash her husbands car.
 3. Many impressive aqueducts were built of the Romans.
 4. He was trying to remember what he had wrote in his letter.
 5. The man there used to live in this house has suddenly disappeared.
 6. The young girls claimed that they never had been to a party.
 7. The door, not the windows, need to be painted this summer.

C. Oversæt nedenstående sætninger fra dansk til engelsk.

 1. Den ældre dame talte omhyggeligt alle pengene og lagde dem i en æske.
 2. Begge forældre lå og ventede hele natten på, at deres datter skulle komme hjem fra festen.
 3. I Afrika har mange måttet forlade deres hjem på grund af mangel på vand.
 4. Der var mange forskellige slags dyr på familiens gård, da han var barn.
 5. Børnene havde haft en dejlig dag, så de vinkede glade til chaufføren, da bussen kom.
 6. ”Hvorfor er din søster flyttet?” spurgte naboen nysgerrigt.
 7. Bilen er desværre i stykker. Måske bliver vi nødt til at låne penge til at købe en ny.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 6. juni 2012

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.