Virkemidler

I opgaveformuleringen til den introducerende artikel om tv-satire bliver du blandt andet bedt om at komme ind på brugen af virkemidler i de to satireprogrammer.

Disse virkemidler er centrale, idet de er med til at underbygge de forskellige persontyper. Derudover er de filmiske virkemidler med til at skabe klippets udtryk og stemning.

På de næste sider kan du læse mere om følgende virkemidler:

  • Billedformat
  • Lyd og musik
  • Genreblanding (herunder lån fra reality- og dokumentargenren)