Personkarakteristik

I de to klip fra Danish Dynamite og Krysters Kartel er der fokus på at skitsere og fremvise forskellige persontyper. Dette ses tydeligt, da det netop er personerne, der er sketchenes fokuspunkt.

De forskellige personer fremstilles alle som forskellige persontyper.

I de to klip præsenteres vi blandt andet for en karikeret udgave af:

  • Den ekstreme liebhavermægler
  • Det økofikseret hippiepar
  • Københavnerproletarerne
  • Parret, der ikke længere burde være sammen

På de næste sider vil vi gå i dybden med de forskellige persontyper.