Sprog og billedsprog

I digtet spiller sprogbrugen og de sproglige virkemidler ofte en afgørende betydning, og det er derfor vigtigt, at du undersøger sproget, når du skal lave din analyse af "Paa Rejse" af Morten Nielsen…

...

Sproget 

I digtet ”Paa Rejse” er der anvendt en del sproglige virkemidler som fx billedsprog (herunder særligt metaforer og besjælinger) og modsætninger. Vi vil …

...

Metaforer

En metafor kan grundlæggende kendetegnes ved, at den fremstiller noget, som om det var noget andet. Dette medfører, at der overføres betydning fra et betydningsområde til et andet.

Sproget i ”Paa Rejse” er gennemsyret af metaforer, der er med til at gøre digtet poetisk. Metaforerne er ligeledes med til at åbne op for et fortolkningsrum hos læseren.

Her er et eksempel på en metafor: ”Jeg går på Grænsen til det grænseløse…”

I denne metafor optræder jeget som gående. Men han går ikke et normalt sted, i stedet går han på et ab…

...

Modsætninger eller sammenligninger?

Morten Nielsen bruger også modsætninger som et sprogligt virkemiddel i sit digt ”Paa Rejse”. Her bruger dog modsætninger på en ret speciel måde. Hvad der på overfladen ligner en modsætning viser sig nemlig at kunne karakteriseres som en sammenligning.  

Allerede i første linje peger det lyriske jeg på, hvordan der i digtet er en modsætningsfyldt stemning. Der står om det lyriske jeg, at han har disse modsatrettede følelser: ”Erindringsløs og rolig og alene…”

Modsætningerne er imidlertid ikke modsætninger i Nielsens univers. Derimod aner man en form for ligestilling (hvilket unde…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind