Fortælleteknik

Her er Studienets gennemgang af fortælleteknikken anvendt i digtet "Paa Rejse" af Morten Nielsen.

Hvis du har identificeret et jeg eller en åbenlys fortællerposition, skal du herefter forsøge at karakterisere denne. Vi giver her et bud på, hvordan du kan karakterisere det lyriske jeg i Morten Nielsens digt ”Paa Rejse”.…

...

Det lyriske jeg

Fortælleren i digtet er en åbenlys fortæller, hvilket ses ved, at den optræder direkte i digtet som et ”jeg”.

Den åbenlyse fortæller ses også i sidste strofe, hvor der står: ”Og milevide Verdener o…

...

Udvikling og ny indsigt

Jeg’et gennemgår i løbet af digtet en udvikling og når …

...

Hvilken betydning har brugen af et lyrisk jeg?

Ved at have et lyrisk jeg (i modsætning til fx en skjult fortæller) opnår Morten Nielsen, at jegets personlige f…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind