Noter

Hvad er bølger?

 • En bølge er en svingning, der forplanter sig til omgivelserne. Bølgen er altså den rumlige udbredelse af en svingning.
 • En bølge kan f.eks. dannes, ved at noget noget vand et bestemt sted i en sø svinger skiftevis op og ned. Svingningen forplanter sig så som bølger ud i resten af søen.
 • Harmoniske bølger er den bølgetype, man arbejder med i Fysik. Harmoniske bøger er regelmæssige og kan beskrives med en enkelt sinuskurve, dvs. en regelmæssig kurve, der er symmetrisk om en vandret akse:
Kilde: Wikipedia / CC BY 3.0
 • Bølger kan inddeles i bølgetyper på forskellige måder. Man kan inddele bølger efter, om de er:
  • Mekaniske eller elektromagnetiske bølger
   • Mekaniske bølger udbreder sig gennem et medium, altså noget stof – f.eks. vand, luft, en guitarstreng osv.
   • Elektromagnetiske bølger udbredes gennem det elektromagnetiske felt, som findes alle steder i universet – også hvor der er vakuum.
  • Tværbølger eller længdebølger
   • Tværbølger (eller transversalbølger) udbreder sig på tværs af svingningens retning. Elektromagnetiske bølger og bølger i vand eller på en guitarstreng er eksempler på tværbølger.
   • Længdebølger (eller longitudinalbølger) udbreder sig i samme retning, som svingningen sker. Lydbølger er e
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind