Opgave 3. Genetisk variation hos krondyr

Indhold

1.

Forklar, hvorfor den genetiske variation inden for en art har betydning for artens mulighed for at overleve.

Løs opgaven vha. vores vejledning "Hvorfor øger genetisk variation overlevelse?".

En art i naturen har en række forskellige alleler for det samme gen i deres genpulje, hvilket kommer til udtryk ved, at der optræder forskellige fænotyper i artens population. I en hjortepopulation kan der f.eks. være tale om større og mindre individer eller dyr med forskellige størrelser gevir eller pelsfarver. Disse individer kan hver især have en fordel ved forskellige forhold i miljøet – f.eks. vil store krondyr klare sig bedre i områder, hvor det kræver en vis kropshøjde at nå træernes blade. Pludselige ændringer i miljøet kan medføre, at visse fænotyper ikke længere er i stand til at o...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind