Aerob træningsform | Træningsprojekt

  • STX 3.g
  • Idræt C
  • 10
  • 14
  • 2175
  • PDF

Rapport: Aerob træningsform | Træningsprojekt

Det obligatoriske træningsprojekt med aerob træningsform.

Indhold

Teori
Første test og mål
Træningslogbog
Afsluttende test og resultater
Evaluering og konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Dette træningsprojekt er et forsøg på at fremme sundheden i alle 3.g-klasser. Derfor er mit mål ved dette projekt, at jeg kan få et bedre kondital og dermed en bedre kondition, da jeg ikke er i form. Det er ikke hensigtsmæssigt som ungt menneske at være i dårlig form, derfor er det vigtigt, at der bliver lagt fokus på at forbedre dette. Mit mål i dette projekt er, at løbe en bedre Coopers test end ved starttesten. For at få et bedre kondital vil jeg træne kredsløbstræning og dermed træne aerobt.

Teori:
For at få et bedre kondital skal min krop blive bedre til at lave aerobt arbejde. Konditallet defineres som den maksimale iltoptagelse målt i ml. ilt pr. minut divideret med vægten. Dette forbedres ved, at kroppen skal være bedre til at præstere arbejde med energi, som leveres af iltkrævende processer i musklerne. Der er to ting der er væsentligt i forhold til træning af dette: kredsløbskondition, som evnen til at ilten bliver transporteret ud til musklerne. Og stofskiftekondition, der er musklernes evne til at udnytte den ilt, der bliver transporteret og bortskaffelsen af affaldsstoffer, der vil fremkomme.
Ved aerobt arbejde er det ikke musklernes størrelse, der er afgørende men derimod kroppens evne til at forsyne musklerne med tilstrækkelig ilt og så hurtigt som muligt. Dette skyldes, at musklerne får deres energi ved respiration, og til denne skal der bruges ilt.
glukose + ilt  kuldioxid + vand + energi (ATP)
Respirationen foregår i muskelfibrene i mitokondrierne, som er celleorganeller, der er særligt gode til at danne ATP aerobt. Processen for aerobt arbejde starter i lungerne ved, at luften indåndes og kommer ned gennem luftrøret. Her bliver ilten ført gennem forgreninger af bronkioler og ender i alveoler for så til sidst at blive optaget fra alveolerne af kapillærer. Dette foregår ved diffusion. Ved denne proces overføres ilten til blodet. Ilten opfanges her af de røde blodlegemer, der indeholder... Køb adgang for at læse mere

Aerob træningsform | Træningsprojekt

[1]
Bedømmelser
  • 02-01-2013
    god opgave der hjalp mig