STX Kemi A Eksamen 18. maj 2017 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 14
  • 2692
  • PDF

STX Kemi A Eksamen 18. maj 2017 - Vejledende besvarelse

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Kemi A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra 18. maj 2017.
Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Studienets kommentar

I opgaverne 4.b, 4.c og 4.d er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: Timianolie

I denne opgave skal du anføre alle carbon- og hydrogen-atomer i thymolmolekylet. Derefter viser opgaven fire andre stoffer i timianolie, og du skal forklare, hvilke funktionelle grupper de har. Til sidst skal du bruge bromvand, 2,4-dinitrophenylhydrazinopløsning og IR-spektroskopi til at identificere de fem stoffer.

Opgave 2: Medicin til behandling af epilepsi

Her skal du arbejde med stereoisomeri i Vigabatrin-molekylet. Du skal også forklare det systematiske navn for Vigabatrin. Opgaven viser desuden en titrerkurve for en dihydron-syre (H2A), og du skal bestemme syrens molare masse. Til sidst skal du ud fra en elementaranalyse og et H-NMR-spektrum bestemme syrens struktur.

Opgave 3: Forgrenede aminosyrer i muskler

I opgaven skal du beregne den formelle stofmængdekoncentration af leucin i en specifik energidrik. Du skal også angive strukturformlen for en tripeptid, som er opbygget af leucin, valin og isoleucin. Derefter skal du arbejde med reaktionskinetik og redegøre for, hvornår leucins reaktion kan betragtes som en nulteordensreaktion. Til sidst skal du beregne volumenet af NaOH-opløsning i en pufferopløsning.

Opgave 4: Et vigtigt råstof til gummifremstilling

Opgaven handler primært om termodynamik. Du skal beregne ΔS° og ligevægtskonstanten for en reaktion med 2-chlor-2-methylpropan. Du skal også beregne den laveste temperatur, hvorved reaktionen kan forløbe spontant. Du skal derefter beregne mængden af 2-chlor-2-methylpropan i en specifik situation. Desuden skal du angive reaktionstypen for reaktionen.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 2.c i eksamenssættet.

For at finde den molare masse af H2A er det nødvendigt at kende stofmængden af H2A. Dette kan gøres ud fra en titrering ved at bestemme den mængde base, der er nødvendig, for at neutraliserer syren. I praksis forløber følgende reaktion:
H_2 A(aq)+2NaOH(aq)→A^(2-) (aq)+2Na^+ (aq)+2H_2 O(l)
Fordi syren er dihydron skal der tilsættes dobbelt så meget natriumhydroxid, som der er syre tilstede, for at neutraliseres begge protoner. Med andre ord er stofmængden af syre lig med halvdelen af stofmængden af tilsat NaOH ved ækvivalenspunktet.
n(H_2 A)=n(NaOH_tilsat )/2
Af titrerkurven kan ækvivalenspunktet aflæses. Ækvivalenspunktet nås, netop som man har tilsat nok base til at neutralisere syren og kan på en titrerkurve ses som det sted, hvor kurven er stejlest (pH-værdien stiger hurtigst). Det er altså kun ved ækvivalenspunktet, at ligningen ovenfor gælder. Vi kan aflæse på titrerkurven, at det er nødvendigt at tilsætte 35 mL (0,035 L) 0,124 M natriumhydroxidopløsning for at nå ækvivalenspunktet. Ud fra denne værdi kan stofmængden af tilsat natriumhydroxid beregnes:
n(NaOH)=c(NaOH)·V(NaOH)=0,124 M·0,035 L=4,34·(10)^(-3) mol
Ud fra denne værdi kan stofmængden af H2A i opløsningen beregnes:
n(H_2 A)=n(NaOH)/2=(4,34·(10)^(-3) mol)/2=2,17·(10)^(-3) mol
Vi ved nu, at 2,17·10-3 mol H2A vejer 0,317 g. Dermed er vi i stand til at bestemme H2A's molare masse således:... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 18. maj 2017 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.