STX Kemi A Eksamen 17. august 2016 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 15
 • 2253
 • PDF

STX Kemi A Eksamen 17. august 2016 - Vejledende besvarelse

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af Kemi A på STX eksamenssættet fra onsdag den 17. august 2016.

Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet af Studienets fagredaktør i kemi.

I opgaverne 3.b og 3.c er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: Benzodiazepiner
a) Anfør alle C- og H-atomer i diazepam. Anfør molekylformlen. Anvend bilag 1 eller et tegneprogram.
b) Beregn stofmængdekoncentrationen af diazepam i blodet.
c) Beregn udbyttet af diazepam i procent af det teoretisk mulige.
d) Bestem reaktionsordenen med hensyn til diazepam. Angiv funktionsudtrykket for koncentrationen af diazepam som funktion af tiden, efter at fordelingen i fedtvævet har fundet sted.

Opgave 2: Duftstoffer i hasselnødder
a) Gør rede for mulige stereoisomere former af filberton.
b) Gør rede for, at det systematiske navn for B er 5-methylhept-2-yn-4-ol.
c) Forklar, hvordan chromatogrammet kan afsløre, om olivenolien er forfalsket med hasselnøddeolie.
d) Bestem strukturen for stof C. Argumenter ud fra såvel kemiske tests som 1H-NMR-spektrets integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre.

Opgave 3: Rhodium - et sjældent og værdifuldt metal
a) Gør rede for, at reaktion 1 er en redoxreaktion.
b) Beregn ΔSº for reaktion 2. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet.
c) Beregn ligevægtskonstanten for reaktion 2 ved 300 °C. Argumenter for, i hvilken retning ligevægten forskydes, hvis temperaturen ændres til 400 °C.
d) Beregn trykket af dichlor, når ligevægten er indstillet i beholderen ved 300 °C.

Opgave 4: Parecoxib - et smertelindrende stof
a) Færdiggør reaktionsskemaet. Angiv reaktionstypen.
b) Bestem, hvor stor en procentdel der findes af hver af de tre former ved pH 9,5 ved 25ºC.
c) Forklar ændringerne i D, når pH stiger fra 0 til 14. Inddrag både valdecoxibs struktur og syre-base-egenskaber.
d) Forklar, hvordan valdecoxib kan binde til de tre viste aminosyrekæder. Forklar, hvilke egenskaber R1 og R2 skal have for at bidrage til at fastholde valdecoxib.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 4.c i eksamenssættet:

Valdecoxib eksisterer i tre forskellige former når det opløses, afhængig af dens pH værdi. Struktur A (AH2) med en pKs værdi på omkring 0,5, har et positivt ladet N-atom og derfor er strukturen polær. Struktur B som har fraspaltet en elektron, er neutral, og derfor mindre polær end struktur A. Den anden pKs værdi af denne Valdecoxib er 10. Struktur C har fraspaltet endnu en H-ion, og har et negativt ladet N-atom. Dette betyder, at struktur C også er mere polær end struktur B.
Fordelingsforholdet, D, er forholdet mellem valdecoxibs koncentration når det opløses i alkoholen octan-1-ol når det opløses i vand. Vand er mere polær end octan-1-ol. Derfor vil en mere polær form for Valdecoxib opløses mere i vand, men mindre i octan-1-ol. Dette betyder, at struktur A og C opløses mere i vand og mindre i octan-1-ol, i forhold til struktur B. Derfor vil D-værdien for struktur A og C være lavere.
Ved pH-værdier mellem 0 og 1 viser Bjerrumdiagrammet, at struktur A fraspalter H-ioner og danner struktur B. Derfor falder opløsningens indhold af struktur A, mens indholdet af struktur B stiger. Struktur B er mindre polær end struktur A. Dette medfører, at mere Valdecoxib opløses i octan-1-ol, men mindre Valdecoxib opløses i vand. Derfor stiger D-værdien og afspejles... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 17. august 2016 - Vejledende besvarelse

[2]
Bedømmelser
 • 22-03-2017
  god og brugbar opgave
 • 02-05-2017
  super god og hjælpsom når man går i stå