STX Kemi A 24. maj 2013 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 11
 • 1504
 • PDF

STX Kemi A 24. maj 2013 - Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse til STX Kemi A eksamenssættet fra fredag den 24. maj 2013.

Alle opgaverne er gennemregnet af Studienets fagredaktør i kemi.

I opgaverne 4.c og 4.d er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: Terpenoider
a. Anfør alle carbon- og hydrogenatomer på formlen for citral. Benyt bilag 1 eller tegneprogram.
b. Færdiggør reaktionsskemaet. Det organiske produkt anføres med strukturformel. Benyt eventuelt bilag 1.
c. Argumenter for, hvordan de fem terpenoider er fordelt i glassene A, B, C, D og E.

Opgave 2: Brezel
a. Beregn stofmængdekoncentrationen af natriumcarbonat i opløsningen.
b. Beregn pH i natriumcarbonatopløsningen ved 25 °C.
c. Undersøg, om bagerens natriumhydroxidopløsning overholder de tyske fødevareregler.

Opgave 3: Fedmemedicin
a. Redegør for, om aminerne A og lorcaserin er primære, sekundære eller tertiære.
b. Bestem den maksimale stofmængde, der opnås af lorcaserin i 1 g rottehjerne. Benyt eventuelt bilag 2.
c. Gør rede for, at omsætningen af lorcaserin i rottehjerner er af 1. orden med hensyn til lorcaserin, efter at den maksimale masse af lorcaserin i rottehjerne er opnået. Bestem halveringstiden for lorcaserin i rottehjerne. Benyt eventuelt bilag 2.
d. Beregn, hvor lang tid der går efter indtagelsen af lorcaserinen, før indholdet er nede på 5 ng i 1 g rottehjerne.
e. Bestem strukturen af R-gruppen i stoffet B. Inddrag kemiske skift, integralkurve og koblingsmønstre i argumentationen. Benyt eventuelt bilag 3.
f. Gør rede for, om lorcaserin findes på syreform eller baseform i en vandfase, hvor pH er 7,4. Vurder, om fordelingsforholdet for lorcaserin er stort eller lille ved blodets pH på 7,4 ved 25 °C. Strukturen for lorcaserinmolekylet skal indgå i argumentationen.

Opgave 4: Cobaltforbindelser i ligevægt
a. Angiv, hvilke ioner cobaltforbindelsen indeholder.
b. Beregn den formelle stofmængdekoncentration af B i blandingen.
c. Beregn de aktuelle koncentrationer af B og af R i ligevægtsblandingen.
d. Bestem ∆H° og ∆S° for reaktion I.
e. Kommenter værdien af ∆S° i forhold til reaktionsskemaet. Gør rede for, hvad der sker med absorbansen ved 610 nm, når ligevægtsblandingen opvarmes.

Uddrag

1 c)

Affarvning af bromvand betyder at stoffet indeholder carbon-carbon dobbeltbindinger. Altså er B og D citral og linalool. Kun linalool er optisk aktiv og da kun B udviser en drejning af polarisationsplan må denne være linalool, og D være citral.

Af de tilbageværende stoffer er der kun carvacrol som ikke er optisk aktiv. Denne må derfor være C som ikke drejer planpolariseret lys... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A 24. maj 2013 - Vejledende besvarelse

[17]
Bedømmelser
 • 23-02-2015
  Såååååååååååååå god!!!!!!!
 • 15-01-2015
  Deet er en god opgave. Den er en god inspirationskilde. Den mangler noget mere forklarende/beskrivende tekst.
 • 22-01-2017
  fantastisk guide og noget at kunne rette efter
 • 11-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtigt god til at tjekke for fejl, med en grundig beskrivelse så man kan finde evt. fejl