STX Kemi A 4. juni 2013 - Vejledende besvarelse

Se flere bedømmelser 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 (26 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Kemi A

Karakter

12

Antal sider

10

Antal ord

1318

Filformat

PDF

STX Kemi A 4. juni 2013 - Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse til STX Kemi A eksamenssættet fra tirsdag den 4. juni 2013.

Alle opgaverne er gennemregnet af Studienets fagredaktør i kemi.

Indhold
Opgave 1: Et aktivt stof i propolis
a. Angiv reaktionstype for reaktion II.
b. Beregn udbyttet af CAPE i procent af det teoretisk mulige.
c. Gør rede for hvilke forskelle, der ses i IR-spektrene for kaffesyre, B, C og CAPE.

Opgave 2: Et naturmiddel mod søvnløshed
a. Angiv en egnet indikator til kolorimetrisk titrering af syren med natriumhydroxidopløsningen.
b. Bestem syrens molare masse.
c. Beregn, hvor stor en procentdel af den ildelugtende syre, der findes på baseform i urin med pH 4,5 og temperaturen 25 °C.
d. Tegn to mulige strukturer af esteren, og navngiv dem. Den ene skal udvise stereoisomeri, mens den anden ikke skal udvise stereoisomeri.
e. Bestem strukturen af esteren. Inddrag integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre i argumentationen.

Opgave 3: D3-vitamin
a. Bestem molekylformlen for 7-dehydrocholesterol.
b. Gør rede for, at to af de viste stoffer er indbyrdes geometriske isomerer.
c. Undersøg, hvilken reaktionsorden omsætningen af A følger. Angiv forskriften for koncentrationen af A som funktion af tiden.
d. Redegør for, om D3-vitamin henholdsvis B5-vitamin er vandopløselige eller fedtopløselige. Inddrag stoffernes struktur i argumentationen.

Opgave 4: Blyhvidt
a. Opskriv reaktionsbrøken for ligevægten.
b. Beregn ∆S° for reaktionen. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet.
c. Beregn ∆G° for reaktionen ved 18 °C. Kommenter resultatet.
d. Beregn, hvad partialtrykket af dihydrogensulfid mindst skal være i rummet, for at reaktionen kan forløbe spontant ved 18 °C. Kommenter resultatet i forhold til risikoen for, at maleriet ikke kan beholde den hvide farve.

Klik her og download nu et godt skridt på vejen til at komme videre med din egen opgave.