SSO om Aboriginere i Australien og "Den stjålne generation"

  • HF-enkeltfag 2. år
  • SSO (Engelsk B)
  • 10
  • 24
  • 7100
  • PDF

SSO om Aboriginere i Australien og "Den stjålne generation"

Opgaven er en SSO i Engelsk på B-niveau med titlen "The Stolen Generation" (Den stjålne generation).

Opgaven handler om den stjålne generation af aboriginere i Australien, hvor briterne prøvede at udvaske den mørke farve og tvinge de indfødte til at leve med britisk kultur og tro.

I opgaven analyseres novellen "Flight" fra 1945 af Katharine Susannah Prichard.

Opgaveformulering

Hvad er den historiske baggrund for the stolen generation?

Herunder:

- Der kigges nærmere på novellen Flight, med det formål, at lave en analyse.
- Hvordan fremstilles de samfundsmæssige forhold for Aboriginals i novellen Flight?
- Hvordan er personerne og personrelationerne i novellen?
- Hvordan kan filmen Rabbit Proof Fence relateres til emnet og novellen Flight?

Lærers kommentar

Flot opgave, men censor var ikke glad for brugen af en interesseorganisation som kilde til tidslinjen, fordi det var det redegørende afsnit og derfor skal være komplet objektivt.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Den stjålne generations historie 4
Hvornår skete det og hvad skete der? 4
Hvordan er vilkårene for de stjålne aboriginere i dag? 7
”Flight” af Katharine Susannah Prichard 8
Analyse og fortolkning 8
Personer og personrelationer 11
Fremstilling af de samfundsmæssige forhold for Aboriginals 14
Vurdering og perspektivering 15
Filmen ”Rabbitproof fence” efter en bog af Doris Pilkington Garnimara 18
Resumé 18
”Rabbit Proof fence” om the stolen generations 20
”Flight” og ”Rabbit Proof fence” 20
Konklusion 21
Kilder 23
Litteraturliste 23

Uddrag

Indledning
I slutningen af 1800-tallet blev det lovligt for den australske regering at tvangsfjerne børn, hvis de var en blanding af en hvid brite og en aborigin australier. Årsagen til tvangsfjernelserne var officielt at undgå, at børnene levede amoralske liv eller var udsatte for fare. Denne generation af blandede menneskeracer, som blev tvangsfjernet, kaldes den stjålne generation.

Det interessante ved den stjålne generation er børnenes historie, deres kultur og levemåde samt levevilkår. Det er især interessant at se på hvilke historiske begivenheder, der har været baggrund for det liv, de lever i dag, og hvilke samfundsmæssige påvirkninger, de har haft. Jeg vil derfor helt basalt finde ud af, hvad den stjålne generation er, hvad der var af væsentlige faktorer for, at den stjålne generation opstod, og hvad der egentlig skete.

Dertil vil jeg analysere teksten Flight om den stjålne generation, hvor jeg bl.a. vil se nærmere på personkarakteristikker og personrelationer.. Derudover vil jeg lave en perspektivering til filmen Rabbit Proof fence, hvor jeg både vil perspektivere til emnet og til den analyserede tekst med henblik på både indhold og form.

Den stjålne generations historie
Den stjålne generation betegner de australske aborigine generationer af halvblodsbørn(en hvid forælder og en aborigine forælder), som blev tvangsfjernet fra deres forældre af regeringen. De hvide australiere, nærmere briterne mente at aborigine folk ikke var kloge nok til at opfostre deres egne børn, generelt var de ligefrem uintelligente, ifølge briterne. Andre daværende forklaringer var, at de ville hjælpe børnene til et bedre liv, hvor de blandt andet skulle lære at læse og skrive, for at blive.... Køb adgang for at læse mere

SSO om Aboriginere i Australien og "Den stjålne generation"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SSO om Aboriginere i Australien og "Den stjålne generation".