SOP om H&M og Promotion i Danmark i Dansk A og Afsætning A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 26
 • 6552
 • PDF

SOP om H&M og Promotion i Danmark i Dansk A og Afsætning A

SOP om H&M (Hennes og Mauritz), skrevet med fagkombinationen Dansk A og Afsætning A - i opgaven gives først en omfattende virksomhedsbeskrivelse samt analyse, og deres markedsføring. Herefter kigger jeg på unges levevilkår og deres købsadfærd, således at jeg afdækker udviklingen i disse faktorer. Slutteligt analyserer jeg forskellige former for reklame, således at jeg kan give et bud på fremtidig reklamestil for H&M.

Opgaveformulering

Redegør kort for H&M med fokus på deres koncept samt måde at differentiere sig på.
Redegør endvidere for ”online markedsføring” samt begrebet ”viral markedsføring”.
Diskuter udviklingstendenser inden for unges levevilkår og livsstil samt købsadfærd ved tøj.
Analyser det danske tøjmarked – herunder det delmarked, som H&M er på. Vurder markedstendenser samt H&M’s konkurrencemæssige situation.
Med henblik på en vurdering af H&M’s reklameindsats skal du foretage følgende:
1. Analyser H&M’s kampagne ”Lanvin for H&M – The Show”
(http://www.youtube.com/watch?v=X8s3VSGqiJs)
Vurder de sproglige og visuelle hjælpemidler samt effekten overfor målgruppen.
2. Analyser en selvvalgt trykt reklame for H&M – og vurder også her de sproglige og visuelle hjælpemidler samt effekten overfor målgruppen.

Diskuter og vurder ud fra analyserne H&M’s brug af viral markedsføring contra brugen af reklame i trykte medier. Diskutere og vurder endvidere anbefalinger til H&M’s samlede promotion.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

H&M – Promotion på det danske marked 1
Abstract 2
Kapitel 1 4
1.1 Indledning 4
1.2 Problemformulering 4
1.3 Metodeafsnit 4
Kapitel 2 5
2.1 H&M kort 5
De 4 P'er 5
Kapitel 3 7
3.1 Online markedsføring 7
Min definition af ”online markedsføring” 8
3.2 Viral markedsføring 8
Min definition af ”viral markedsføring” 9
Kapitel 4 9
4.1 Udviklingen af unges levevilkår og livsstil 9
4.2 Købsadfærd ved tøj 10
Købemotiver 11
Købsroller 11
Købsbeslutningsprocessens faser 12
Kapitel 5 13
5.1 Analyser det danske tøjmarked 13
Brancheanalyse 13
Konklusion på Porter's 5 forces 14
Skydeskivemodellen 14
Konklusion på skydeskivemodellen 15
Kapitel 6 15
6.1 Analyse af H&M's virale kampagne: ”Lanvin for H&M – The Show” 15
6.2 Analyse af en trykt reklame for H&M 19
6.3 H&M's brug af viral markedsføring contra brugen af reklame i trykte medier 21
6.4 Anbefalinger til H&M's samlede promotion 21
Kapitel 7 22
7.1 Konklusion 22
Litteraturliste 24
Bilag 1 26

Uddrag

"1.1 Indledning:
Jeg har valgt, at beskæftige mig med den svenske tøjproducent H&M. Mit valg faldt på H&M, da jeg synes det ville være spændende at udarbejde en opgave omkring en kendt og international virksomhed, som også er stor på det danske marked.

Jeg ville med udgangspunkt arbejde med reklame og markedsføring, som ikke blot var traditionelt markedsføring. Derfor mente jeg, at H&M ville være en interessant virksomhed at arbejde ud fra, grundet deres mange markedsføringsformer.

1.3 Metodeafsnit:
For at kunne besvare min problemformulering, har jeg indsamlet relevant information om både virksomheden H&M, om on-line markedsføring og viral markedsføring såvel som unges levevilkår og livsstil.

Først vil jeg læse information og fakta om H&M på deres egen hjemmeside. Informationen er relevant for min udarbejdelse af selve virksomhedsbeskrivelsen, men også til besvarelsen af resten af min problemformulering.

Dernæst vil jeg bruge Euromonitor til, at fastlægge udviklingstendensen inden for unges levevilkår og livsstil i Danmark, efterfulgt af en analyse om deres købsadfærd ved tøj.

Herefter vil jeg foretage to analysere af forskellige reklameformer for H&M, med det formål, at komme med anbefalinger til H&M's samlede promotion."... Køb adgang for at læse mere

SOP om H&M og Promotion i Danmark i Dansk A og Afsætning A

[9]
Bedømmelser
 • 10-12-2015
  Opgaven var rigtig god til at give inspiration til min egen opgave. Specielt med viral markedsføring, da jeg i forvejen ikke vidste hvad det var og fandt ud af, at jeg selv skulle bruge det i min opgave. Så viral markedsføring var en af de dele der hjalp mig mest, men også selve måden opgaven var stillet op på gav mig god inspiration omkring opstilling. Jeg mangler dog lidt mere feedback omkring opgaven, hvad var det der var skidt trak opgaven ned på 10 i stedet for 12?
 • 28-01-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig fin opgave!!! Det eneste jeg godt kunne bruge, var at du konkret havde svaret, hvad din censor og lærer havde givet af feedback - altså hvad der var godt og skridt ved opgaven, og hvordan du dertil vil kunne have scoret 12-tallet?! ;-)
 • 26-04-2015
  God inspirationskilde, kommer rigtig godt om promotionsemnet.
 • 22-09-2014
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Super god opgave. .....

Materialer relateret til SOP om H&M og Promotion i Danmark i Dansk A og Afsætning A.