SRP om global opvarmning og USA's rolle i klimaproblematikken

  • STX 3.g
  • SRP (Naturgeografi B, Engelsk A)
  • 10
  • 35
  • 43
  • PDF

SRP om global opvarmning og USA's rolle i klimaproblematikken

Få inspiration til SRP med denne opgave om global opvarmning i Engelsk A og Naturgeografi B.

SRP'et indeholder en uddybende redegørelse for den globale opvarmning, en retorisk analyse af en tale af Hillary Clinton og en tale af Donald Trump. Afslutningsvist en diskussion af hvilken betydning Trump får for klimaproblematikken.

Talerne er "Remarks alongside Al Gore in Miami on Climate Change" af Hillary Clinton fra 13. oktober 2016 og "​An America First Energy Plan" af Donald Trump fra 26. maj 2016.

Opgaveformulering

Redegør for hvad vi videnskabeligt set ved i dag om global opvarmning.

Lav en analyse af argumentationsformen i selvvalgte politiske tekster, der italesætter klimaproblematikken i USA fra forskellige vinkler.

Diskuter om valget af Trump til præsident i USA kan få betydning for USA's bidrag til at løse klimaproblematikken.

Indhold

Abstract 3
Indledning 5
Redegørelse 6
Den naturlige drivhuseffekt 6
Drivhusgasserne 7
Menneskets påvirkning på drivhuseffekten 8
FN's klimapanel 8
IPCC's forudsigelser 10
Konsekvenserne af den globale opvarmning 12
Analyse 14
Hillary Cclintons tale ''Remarks alongside Al Gore in Miami on Climate Change''14
Retoriske pentagram 15
Appelformerne 16
Retoriske virkemidler 17
Delkonklusion 18
Donald Trump - "​An America First Energy Plan'' 18
Retoriske pentagram 19
Argumenttyper 20
Retoriske virkemidler 21
Appelformer 22
Delkonklusion 23
Komparativ analyse 23
Diskussion 25
The Paris agreement 25
Håb forude?27
Scott Pruitt 28
Konklusion 30
Litteraturliste 32
Bilag 35

Uddrag

Indledning

Den globale opvarmning har aldrig været mere aktuel end den er i dag. Den er hyppigt diskuteret i det politiske forum, hvor mange forskellige holdninger kommer til udtryk. Der stilles dermed store spørgsmål til, hvordan løsningsprocessen af klimaproblematikken skal være og om hvorvidt der overhovedet er nogen sammenhæng mellem mennesket og den globale opvarmning.

Dette studieretningsprojekt fokuserer på den globale opvarmning, og hvordan menneskets aktivitet har påvirket den samt i hvilket omfang. Her inddrages FN's klimapanel, IPCC, og deres fremtidsscenarier, samt hvilke konsekvenser den volder for Jorden og os mennesker. Yderligere belyses der fra to forskellige synspunkter, hvordan den globale opvarmning er blevet italesat under det amerikanske præsidentvalg i år 2016. Endvidere diskuteres det, hvordan det vil påvirke løsningsprocessen nu, hvor Donald Trump er USA's kommende præsident.

Redegørelse

Vores klima er det mønster, som vejret følger, og en klimaændring defineres som en ændring i dette mønster. Det globale klima varierer hele tiden, og gennem Jordens historie på ca. 4,6 milliarder år har vi oplevet mange forskellige udsving i klimaet. Dette er eksempelvis istider, globale opvarmninger og andre former for klimaændringer. Hvis man ønsker at datere fortidens klima, er der mange forskellige metoder at gøre dette på. Dog skal man tilbage og nærstudere oldtidens naturarkiver. Her gør man bl.a. brug af den dendrokronologiske metode, pollenanalyse eller gennem iskerneboringer. Gennem disse forskellige former for analysemetoder kan man udlede meget information. Man kan eksempelvis datere de seneste istider, Jordens gennemsnitstemperatur og mængden af kuldioxid (CO2) i atmosfæren fra fortiden.1 Hvis man kigger nærmere på klimaet de seneste 100 år, vil en tydelig tendens fremstå – nemlig at Jordens gennemsnitstemperatur er stigende i takt med mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Den globale opvarmning betegnes som forøgelsen af Jordens gennemsnitstemperatur. Den er et resultat af menneskets påvirkning af den naturlige drivhuseffekt, som skyldes udledningen af drivhusgasser i vores atmosfære især kuldioxid
(CO2).

Den naturlige drivhuseffekt
Drivhuseffekten er et naturligt fænomen, som gør det muligt for liv at eksistere på Jorden. For uden drivhuseffekten ville Jordens gennemsnitstemperatur være ca. 33 grader lavere end i dag.3 Drivhuseffekten karakteriseres som det fænomen, hvor drivhusgasserne holder på den varme, som bliver optaget i vores atmosfære gennem solens stråler, og sikrer at denne varme ikke kan trænge ud igen.

Solen udsender energi i form af kortbølget stråling, også kaldt synligt lys, som har en bestemt bølgelængde – mellem 400nm og 700nm.5 Denne kortbølgede stråling trænger gennem vores... Køb adgang for at læse mere

SRP om global opvarmning og USA's rolle i klimaproblematikken

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om global opvarmning og USA's rolle i klimaproblematikken.