SRP om fremtidige hungersnødkatastrofer i Somalia

  • STX 3.g
  • SRP (Naturgeografi B, Samfundsfag A)
  • 12
  • 39
  • 8477
  • PDF

SRP om fremtidige hungersnødkatastrofer i Somalia

Studieretningsprojekt (SRP) i Naturgeografi B og Samfundsfag A om hungersnødkatastrofer i Somalia.

Opgaveformulering

Kan fremtidige hungersnødskatastrofer i Somalia forhindres?

- Der ønskes en redegørelse for naturgivne forhold, der gør befolkningen i Somalia sårbare overfor hungerkatastrofer.

- Undersøg, hvorvidt statsindretningen og de politiske forhold i Somalia forstærker befolkningens sårbarhed overfor hungersnød.

- Diskutér mulige forebyggende løsninger, der kan nedbringe sårbarheden over for hungersnød i landet, herunder løsninger, der peger på Somalias interne muligheder, og løsninger, der peger på verdenssamfundets ansvar.

Indhold

Indledning 4
Naturgiven forhold i Somalia
Klimaforholdene i Somalia 5
Vegetationen 7
Befolkningsforhold. 7
Befolkningstilvækst 9
Delkonklusion 10
De politiske forhold i Somalia
Somalias forhistorie 11
Svag stat 11
Penge i egne lommer frem for befolkningens 12
Korruption 13
Delkonklusion 14
Løsninger
Hvordan kan man nedbringe sårbarheden over for hungersnød? 15
Spare-låne-grupper 16
Akacietræer 17
Fra en vanskelig periode mod en lysere fremtid 18
Delkonklusion 20
Konklusion 21
Litteraturlisten 22

Uddrag

Indledning
Lige syd for Sahara ligger Sahel, som er et smalt bælte som strækker tværs over Afrika. Sahel-området er kendt som et tropisk område med høje temperature, dårlig vegetation, ringe ned-børsforhold og begrænset landbrugsmuligheder.1 I sahelområdet ligger landene Mali, Burkina Faso, Niger, Etiopien og Somalia, som er det land denne opgave fokuserer på. Ligesom de an-dre lande er Somalia sårbar overfor hungersnød, hvor den sidste fandt sted i 2011. I forhold til Somalias sårbarhed overfor netop hungersnød spiller de naturgivne forhold en betydelig rolle, som vil uddybes i redegørelsen.

Det er dog ikke kun de naturgivne forhold, som spiller en betydelig rolle i deres sårbarhed overfor hungersnød. Efter den somaliske stats fald i 1991 har Somalia lidt af borgerkrige, som har ført til, at Somalia er blevet en fejlslagen stat. I analysen vil statsindretningen og de politi-ske forhold i Somalia blive gennemsøgt for deres indflydelse i landets sårbarhed overfor hun-gersnød.

Til sidst vil mulige løsninger som kan nedbringe Somalias sårbarhed overfor hungersnød dis-kuteres. Her vil Somalias interne muligheder og det internationale samfunds muligheder blive inddraget.

Klimaforholdene i Somalia

Somalia er et afrikansk land, som ligger ved det østligste punkt på kontinentet, også kaldt Afrikas Horn. Somalia ligger i det såkaldte Sahelområde, og er kendt for at være et af verdens fattigste lande, da der tit opstår tørke og hungersnød. Sahelområdet ligger ved ækvator og er velkendt for små regntider og store tør-keperioder.2 Hvis vi kigger generelt på Somalia, kan vi tage udgangspunkt i hy-drotermfiguren der er baseret på 30 års gennemsnit over nedbør og temperatur i Somalias hovedstad Mogadishu. Den røde streg på figur 1 viser, at tempera-turen i Mogadishu gennemsnitlig ligger over 25 grader året rundt. Dermed kan det ses ud fra bilag 1, at Somalia har et tropisk klima. De blå søjler på figur 1 viser nedbørsmængden fra månederne april til december. Dog skal der tages højde for, at hydrotermfiguren er base-ret på 30 års nedbørsgennemsnit, og at der derfor kan være udsving igennem de 30 år. Dette kan ses på figur 2, da nedbørsmængden har svinget fra år til år. I perioden 1960-1970 har der været 2 perioder, hvor den gennemsnitlige årlige nedbør var over 1000 mm, hvor-imod den årlig gennemsnitlige nedbør i 1940-1950 var 400 mm.

Som man kan se på figur 1, har Somalia en tørkeperiode mellem januar og marts, altså 3 måneder. Ud fra bilag 1 vil dette karakterisere plantebæltet i Somalia som sa-vanne. Dog kan man se i bilag 2, at både Somalia og de andre sahellande ligger i et plantebælte domineret af buskstepper. Dermed burde Somalia have en tørkeperiode på 7-8 måneder. Denne variation skyldes den høje potentielle fordampning der i sahelområdet, som gør, at månederne med en lille nedbørsmængde kan tolkes som en tørkeperiode grundet en negativ nettonedbør3. Af figur 1 kan det udledes, at der fra september til december gennemsnitligt kun falder nedbør svarende til ca. 12-40 mm om måneden.
På grund af den lave nedbørsmængde kan denne periode ses som en tørkeperiode, som giver Somalia en samlet tørkeperiode fra september til marts, altså 7 måneder. Dermed stemmer Somalias tørkeperioder overens med busksteppe som det dominerende plantebælte... Køb adgang for at læse mere

SRP om fremtidige hungersnødkatastrofer i Somalia

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om fremtidige hungersnødkatastrofer i Somalia.