SRP med analyse af taler af Bill Clinton, Yitzhak Rabin og Yasser Arafat

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Historie A)
  • 10
  • 31
  • 936
  • PDF

SRP med analyse af taler af Bill Clinton, Yitzhak Rabin og Yasser Arafat

SRP i Engelsk A og Historie A, som tager udgangspunkt i Israel-Palæstina-konflikten med analyse af tre taler af Yitzhak Rabin, Yasser Arafat og Bill Clinton.

Talerne er "Remarks at the Signing of the Israeli-Palestinian Agreement" af Bill Clinton, "Address by Prime Minister Yitzhak Rabin upon signing the IsraeliPalestinian Declaration of Principles" af Yitzhak Rabin og "Remarks by Yasser Arafat at the Signing of the Israeli-Palestinian Agreement" af Yasser Arafat. Alle talerne blev afholdt 13. september 1993.

Opgaveformulering

1. Redegør for forholdet mellem Israel og de palæstinensiske områder fra 1987 og op til
indgåelsen af Oslo-aftalen i 1993 samt perioden efter aftalens indgåelse indtil slutningen af
1996. Inddrag blandt andet talerne ved underskrivelsen af aftalen 13. september 1993.

2. Lav en kommunikationsanalyse af de tre taler af henholdsvis Yitzhak Rabin, Yasser Arafat og
Bill Clinton med særlig vægt på de tre statsmænds intentioner. I analyserne forventes det, at
der inddrages retoriske virkemidler.

3. Lav en kildekritisk analyse af de tre taler af Yitzhak Rabin, Yasser Arafat og Bill Clinton med
henblik på at belyse talernes intentioner

4. Diskutér med udgangspunkt i analyserne og den vedlagte artikel, om de amerikanske,israelskeog palæstinensiske statslederes intentioner ændrede sig væsentligt fra 1993 til 1996.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Redegørelse 4
Opdeling af områder – efter seksdagskrigen 4
Intifada og konsekvenser 5
To-statsløsningen 6
Konsekvenser af Den kolde krig, Golfkrigen og Madrid Konferencen 7
Bill Clintons tale 8
Yitzhak Rabins tale 9
Yasser Arafats tale 10
Tiden efter osloaftalen 10
Analyse af de tre statsleders taler 12
Analyse af Bill Clintons tale 12
Analyse af Yitzhak Rabins tale 14
Analyse af Yasser Arafats tale 16
Kommunikationsmidler 17
Historie og fællesskab som værktøj 18
Religion som værktøj 18
Diskussion 20
Clinton som fredsmægler 20
Norge som fredsmægler 21
Talernes effekt 21
Konfliktens fremtid 22
Bilag 27
Bilag 1 Clintons tale 27
Bilag 2 Rabins tale 30

Uddrag

Indledning

Denne opgave tager udgangspunkt i Israel og Palæstina konflikten, hvilket er den længste konflikt i det 20. århundrede i Mellemøsten. Der har været utallige forsøg på at løse konflikten. Oslo-aftalen var det mest succesfulde forsøg på en fredsløsning. I denne opgave belyses forholdene mellem områderne, lederne og den politiske påvirkning før og efter Oslo-aftalen. Til dette formål analyseres de involverede lederes taler og intentioner med henblik på løsningen af konflikten.

Der anvendes fagene Historie og Engelsk for at besvare problemformuleringen. Det historiske aspekt spiller en afgørende rolle for forståelsen af ledernes intentioner, hvorimod de primære kilder, ledernes taler, er på engelsk. De analyseres ved hjælp af kommunikativ analysemodeller samt brug af retoriske virkemidler.

Redegørelse
Opdeling af områder – efter seksdagskrigen
Seksdagskrigen som forgik i 1967, var en vigtig begivenhed i Israel og Palæstina konflikten. Denne krig havde en stor indflydelse på den mellemøstlige region omkring Israel. Israel vandt krigen og beviste for alvor, at Israel kunne eksistere i et fjendtligt område.

På daværende tidpunkt, var det Arbejderpartiet, som havde regeringsmagten. Regeringen debatterede om hvad der skulle ske med de besatte områder. Nye forbund opstod kort efter denne konflikt, som talte for og imod bebyggelse i de nye områder. Den daværende israelske regering, og frontfiguren Levi Eshkol valgte at bygge på de besatte områder, især på Vestbredden. Grunden til dette var, at Vesbredden havde en stor betydning for de religiøse jøder i Israel. Vestbredden omtales som Judæe og Samaria, som er stednavne fra det gamle testemente.

---

Yasser Arafats tale
Yasser Arafat fik ordet som den sidste kandidat. Hans tale har haft lidt større betydning for regionen, da hans ledelse og person har været tilknyttet terrororganisationen PLO. Alligevel valgte verdenssamfundet, at lade PLO repræsentere palæstinenserne. Arafat takkede for at kunne få lov til at fremlægge den palæstinensiske sag, herunder især Bill Clinton som gjorde samarbejdet muligt. I sin tale fokuserer Arafat mest på selve fredsprocessen og hvor vigtigt det er for palæstinenserne, ikke mindst regionen, at udføre aftalerne i det virkelige liv. Han ...

---

Analyse af Bill Clintons tale
Den første tale som blev afholdt af Bill Clinton, havde til formål at indlede forhandlingerne mellem parterne. Clinton i sin tale havde en implicit opgave, nemlig at tale til begge nationer samt omverden. I følgende analyserer jeg Clintons tale i et kommunikativt forstand. Dette er delt op i at undersøge afsenderen, budskabet, medie og modtager forholdene.

Bill Clinton blev født i 1946, han er amerikansk politiker og USA's 42. Præsident, fra perioden 1993 til 2001. Clinton er uddannet jurist fra Yale Law School og inden han blev politiker arbejdede han som statsadvokat. I sin periode som præsident, støttede han om fred i ...

---

Analyse af Yitzhak Rabins tale
Efter Clintons tale holdte Israels repræsentant Rabin sin tale. Taleren og den primære afsenderen Yitzhak Rabin blev født i 1922 i Jerusalem, dog opfostret i Tel Aviv. Han havde som ung været i hæren som kommandør og efter at have tilegnet sig posten som chef for generalstaben, ledte han hæren til sejr i seksdageskrigen i 1967. Efter at have forladt hæren blev han Israels ambassadør i Washington, premierminister i 1974 og igen i 1992 for arbejderpartiet.

Hans rolle som afsender af denne tale reflekterer hans livsforhold i Israel og konflikten i dens helhed. Derudover afspejler han den almene israelers synspunkter igennem talen. Dog ...

---

Analyse af Yasser Arafats tale
Yasser Arafat blev født i 1929 og trods usikkerhed omkring hans fødested, menes det at havde været i Cairo. Han var uddannet ingeniør i Egypten, dog deltog han frivilligt i den første arabisk-israelske krig og senere Suezkrisen, der også involverede Israel. Herefter grundlagde og ledte han Fatah-bevægelsen, som i 1969 blev til P.L.O.
Yasser Arafat repræsenterer palæstinenserne. Faktuelt er det svært at repræsentere en befolkning uden en stat. Det betyder at Arafat ikke er en officiel repræsentant for... Køb adgang for at læse mere

SRP med analyse af taler af Bill Clinton, Yitzhak Rabin og Yasser Arafat

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.