SRP om American Sniper og Irakkrigen

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Historie A)
  • 7
  • 25
  • 9371
  • PDF

SRP om American Sniper og Irakkrigen

Her kan du finde inspiration til en analyse af filmen "American Sniper" af Clint Eastwood.

Opgaven er et SRP i Engelsk A og Historie A om filmen med en redegørelse for Irakkrigen.

I analysen og fortolkningen af American Sniper er der fokus på fremstillingen af krigsførelsen i Irak i filmen og de konsekvenser krigen har haft for de enkelte personer i filmen.

I en vurdering og diskussion er der fokus på filmens troværdighed og hvordan filmen forholder sig til krigen og den politiske tanke bag.

Opgaveformulering

Redegør kort for krigen i Irak med fokus på den måde krigen blev ført på og karakterisér den politiske holdning, der ligger bag krigen i Irak med udgangspunkt i det vedlagte uddrag fra Bushdoktrinen (bilag 1).

Analysér og fortolk Clint Eastwoods film American Sniper (2014) med særligt fokus på fremstillingen af krigsførelsen i Irak og konsekvenserne af krigsdeltagelsen for det enkelte individ. Inddrag filmiske virkemidler og den vedlagte artikel i bilag 2.

Vurdér filmens troværdighed, formål og budskab. Diskutér herunder hvordan filmen forholder sig til Irak krigen og i hvilket omfang den politiske tanke bag krigen kommer til udtryk i filmen. Diskutér endvidere hvilken betydning krigsførelsen har haft for udfaldet af krigen – blev det politiske mål opnået?

Studienets kommentar

Der er problemer med tegnsætning og formuleringer i opgaven.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Redegør for Irakkrigen fremstilling og hvilken politiske holdninger
Der ligger til grund for invasionen af Irak. 5
Optakten til invasionen af irak 5
Bush-doktrinen og kampen for invasionen 6
Invasionen af Irak 7
Analyse og fortolkning af Clint Eastwoods film American Sniper (2014) 8
Handling, konflikter og problemstillinger 8
Filmens opbygning/berettermodellen 8
Miljø 11
Personkarakteristik 13
Vurdering filmens troværdighed og budskab 17
Historiebevidsthed om filmen 17
Fortolkning, budskab og formål 18
Forholder filmens troværdigheden sig til virkeligheden og forholder filmen sig til Irak
Krigen samt om de politiske tanker frem i filmen? 20
Blev det politiske mål opnået efter krigen? 21
Konklusion 22
Litteraturliste: 24
Bilag: 25

Uddrag

Indledning

USA har i næsten al sin tid været kendt, som en supermagt, der ikke er bange for at føre krig mod nogen som helst nation. Siden første og anden verdens krig, Vietnamkrigen og Golfkrigen har USA ikke været bleg for at gå ind i en krig selvom risikoen for store tab af menneskeliv fandtes samt de psykiske problemer, som efterfølgende kom til mange af soldaterne som følge af krigens traumatiske oplevelser. Siden starten af 90'erne, hvor Bush Senior havde problemer med FN til at invadere Irak og frem til 00'erne, hvor hans søn Bush Junior kom til præsidentsædet med nogle politiske mål der skulle virke troværdige for, at USA skulle invadere Irak, men desværre mødtes med samme kritik fra FN's side. Kunne USA overhovedet få lov til at invadere Irak med deres politiske mål selvom der var modstand fra FN? Bliver man selv, som individ påvirket psykisk eller er det hele familien, som det går udover? Og blev de politiske mål overholdet og opnået? Dette er blot nogle af disse spørgsmål, som bliver set på i opgaven, hvor jeg først vil redegøre kort ud fra Irakkrigens historie med, hvordan krigen den startede politisk i 90'erne med Bush Senior kampe imod FN for at starte krigen til starten af krigen i 2003, hvor Bush Junior indledte krigen, med nogle forskellige politiske mål for, at invadere Irak. Ud fra det bliver der kigget nærmere på Bush-doktrinen, der var et tegn på indledningen til at invadere Irak. Videre hen bliver filmen American Sniper af Clint Eastwood analyseret med henblik på fremstillingen af krigsførelsen i Irak samt hvilke konsekvenser soldaten Chris Kyle får ved at deltage i krigen. Til sidst vil der blive vurderet, hvilket formål og budskab Eastwood havde med at producere denne slags film og om han får bygget en troværdighed op om hovedpersonen Chris Kyle og om krigen i filmen forholder sig til virkeligheden samt om USA's politiske mål blev opnået efter krigens afslutning.

---

Analyse og fortolkning af Clint Eastwoods film American Sniper (2014)

Handling, konflikter og problemstillinger
Filmen American Sniper fra 2014 er instrueret af Clint Eastwood og filmen er baseret på bogen American Sniper - The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History. Filmen handler om den amerikanske elitesoldat Chris Kyle, som vælger at melde sig ind i militæret for at hjælpe imod kampen for terrorisme. Han uddanner sig, som professionel sniper og bliver samtidig gift med hans smukke kone Taya inden han første udsendelse finder sted. Hver gang han kommer hjem fra en af de fire udsendelser, ender han med at mærke de forskellige psykiske problemer, som han prøver at skjule ved, at undgå og fortælle dem til hans nærmeste, da de ikke skal høre om de ting han har oplevet under udsendelsen. Ved at hjælpe andre krigsveteraner med deres psykiske problemer, hjalp han også ham selv, ved at få afstresset og snakket ud med andre end hans familie. Til sidst ender det med han bliver skudt af en veteran, som han prøver at hjælpe videre med hans liv. Veteranen vælger også at skyde sig selv, så man får ikke noget svar på, hvorfor Chris Kyle skulle dø.
Filmen har nogle forskellige konflikt og problemstillinger. Det der bliver mest belyst i filmen er nogle forskellige problemstillinger om, hvordan individet bliver påvirket i krigen, og hvordan soldaternes psykiske problemer kommer frem når soldaterne og i dette tilfælde Chris er hjemme... Køb adgang for at læse mere

SRP om American Sniper og Irakkrigen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om American Sniper og Irakkrigen.