SRO om velfærdsstatsproblematikker og retorik - Ed Miliband og David Cameron

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 17
  • 4216
  • PDF

SRO om velfærdsstatsproblematikker og retorik - Ed Miliband og David Cameron

Denne opgave er en studieretningsopgave om velfærdsproblematikker og retorik, som tager udgangspunkt i David Camerons "Speech to the Conservative Party conference" fra 1. oktober 2014 og Ed Milibands "2014 Labour Conference Speech" fra 23. september 2014.

Problemformulering
1) Der ønskes en redegørelse for de velfærdsstatslige problematikker, der kommer til udtryk i henholdsvis David Camerons og Ed Milibands tale til deres respektive partikonferencer i efteråret 2014 (se bilag). Dokumentér problematikkerne ved hjælp af selvvalgt statistisk materiale (se f.eks. www.ons.gov.uk). De anvendte tabeller vedhæftes som bilag.

2) Dernæst skal du analysere de to taler med særligt fokus på de argumenter og virkemidler, de to partiledere bruger til at formidle deres budskab.

3) I forlængelse af ovenstående skal du med udgangspunkt i den danske statsministers åbningstale i Folketinget 2014 (se bilag) diskutere, hvilke forskelle og ligheder der ses i den foreslåede politik og dens formidling i henholdsvis Danmark og England.

Du kan læse mere om velfærdsstaten i vores kompendium om velfærdsstaten.

Indhold

Abstract
Indledning
Labour konferences velfærdsstatslige problematikker
Conservative konferences velfærdsstatslige problematikker
Argumentation og retoriske virkemidler
Perspektivering for Danmarks politik og formidling
Konklusion
Litteraturliste
Bilag
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4

Uddrag

Indledning
Velfærd er et vidt begreb og en eftertragtet deskription af det utopiske samfund Storbritannien ønsker. Hvordan denne velfærdsstat skal opnås, opbygges og hvad det indebærer er dog en sag præget af nuancerede meninger. I opgaven undersøger jeg partilederne af de britiske partier: the Conservative Party og the Labour Party. De taler til deres respektive konferencer op til parlamentsvalget for at udpege og redegøre for velfærdsstatslige problematikker i det britiske samfund. Foruden redegørelse af problematikkerne, vil retorikken analyseres i talerne, og undersøge hvorvidt der er sammenhæng imellem de retoriske virkemidler og budskabet politikerne vil ud med. Til sidst vil jeg med udgangspunkt i statsministerens tale sætte formidlingen og politikken i perspektiv til Storbritanniens.

Labour konferences velfærdsstatslige problematikker
Kigger vi på problematikkerne, der bliver nævnt, er der visse ligheder, men kigger man derimod på løsningsforslagene for de respektive problematikker, skinner partiernes ideologi virkelig igennem. Labour, som fører en venstreorienteret politik, tilgodeser de fattige, arbejderne og de unge for et eksempel, tro mod de værdier de står for som et arbejderparti. Der bliver lagt vægt på problematikker såsom stigninger af energipriser, stadig faldende lønninger og en forværring af det engelske sundhedssystem kaldet NHS .
Lønningerne kan man undersøge fra flere vinkler, og som illustreret på bilag 1 kan vi se, at de overordnede lønninger er steget med 0,7%, men at f.eks. maskinarbejderes løn er faldet med 1,1%. Kigger vi endvidere på bilag 3, ser vi at bruttonationalproduktet for Storbritannien er faldet. Her giver PPS os et endnu klarere billede af situationen, da det viser os i en given grad, hvor mange penge folk har til rådighed i gennemsnit.
Ser vi i forhold til Sverige, er bruttonationalproduktet faldet drastisk. Dette konkluderer dog ikke at folk er blevet fattigere, da det også kunne betyde, at de rige tjener mindre. Igennem talen lægger Ed Miliband også vægt på forskellen imellem rig og fattig, både støttemæssigt og indkomstmæssigt. Som det fremgår af bilag 2, ser man en væsentlig forskel i indkomst i London-området.
Den støttemæssige forskel i mellem rig og fattig, er en af hovedproblematikkerne i Milibands tale, hvor de fattige må se sig til takke med, at de må klare sig selv, hvorimod de rige kan se frem til rigelig statsstøtte i fremtiden. Dette skinner f.eks. igennem ved den Conservative regerings tiltag i 2012, hvor finansministeren i den Conservative regering, George Osborne, vælger at skære 10% fra topskatten, hvilket stod til de velhavendes favør. Dette var et borgerligt tiltag, som Miliband ser sig stor modstander af. Den engelske sygeforsikring NHS er i forfald, ifølge Miliband. Dette er en problematik, fordi sygehusene er topprioritet. Der har tidligere været eksempler på for lange ventelister og underbemandede sygehuse i Storbritannien , og dette har Miliband tænkt sig at gøre op med.
Disse problematikker og løsningsforslag giver udtryk for, at Ed Miliband og Labour-partiet ønsker en universel velfærdsmodel, altså et skattefinansieret samfund, hvor markedet spiller en lille rolle i forhold til staten og hvor der er lige muligheder for alle. Velfærdsydelserne er ment for alle... Køb adgang for at læse mere

SRO om velfærdsstatsproblematikker og retorik - Ed Miliband og David Cameron

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om velfærdsstatsproblematikker og retorik - Ed Miliband og David Cameron.