Rapport om Joules lov, nyttevirkning og specifik varmekapacitet

  • HTX 1. år
  • Fysik B
  • Godkendt
  • 9
  • 1431
  • PDF

Rapport om Joules lov, nyttevirkning og specifik varmekapacitet

Her finder ud en rapport i Fysik B om Joules lov, nyttevirkning og specifik varmekapacitet.

Formålet med forsøget er at undersøge om Joules lov gælder ved at anvende en anden formel og bruge den til at finde en kogekedels nyttevirkning.

Lærers kommentar

Meget flot og gennemarbejdet opgave. Kun med få "skønhedsfejl".

Indhold

1 Formål 3
2 Hypotese 3
3 Teori 3
4 Metode 5
4.1 Materialeliste 5
4.2 Fremgangsmåde 5
5 Resultater 6
6 Resultatbehandling 7
7 Diskussion 8
8 Konklusion 9
9 Kildeliste 9

Uddrag

Teori

I 1840'erne forskede James Prescott Joule med den effekt der afsættes som termisk energi i en elektrisk strøm som løber gennem en elektrisk leder, dermed formulerede han sin første fysiklov, kaldet Joule effekt. Loven er defineret ved:
Q=I^2∙R∙t

Hvis man så ser på sammenhængen af resistive elektriske kredsløb og i lyset af elektrisk potentiale og energiens bevarelse er Joules førnævnte lov og Ohms lov ækvivalente, selvom de blev opdaget ved eksperimenter helt uafhængige af hinanden.
Dette kan f.eks. forklares ved, at en elektrisk strøm i en leder, jo er en bevægelse af elektroner mod retningen af et elektrisk felt. Denne Elektronbevægelse hæmmes af de opstående kollisioner med atomerne i metalgitteret; dette forårsager så en energiomsætning og nogle dermed termiske svingninger .Dette observeres som en øget temperatur af lederen, da den elektriske energi bliver omdannet til varmenergi. Er ledningens resistans R, og strømmen i den I, bliver den afsatte effekt efter defineret ved denne lov:... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Joules lov, nyttevirkning og specifik varmekapacitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.