Metallers specifikke varmekapacitet | Fysik B

  • STX 3.g
  • Fysik B
  • Ingen givet
  • 4
  • 786
  • PDF

Rapport: Metallers specifikke varmekapacitet | Fysik B

En rapport om et forsøg, hvor vi ville undersøge forskellige metallers specifikke varmekapacitet uden på forhånd at kende til deres metaltype.

Der er angiveligt anvendt aluminium og bly, men dette er dog ikke sikkert, da formålet med forsøget var at undersøge specifik varmekapacitet generelt i stedet for at tage udgangspunkt i allerede givne oplysninger.

Formål
At bestemme forskellige ukendte metallers specifikke varmekapacitet.

Indhold

Formål
Teori
Procedure
Procedure: Forsøgsopstilling
Databehandling: Resultater
Databehandling: Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

3.1 Procedure for forsøg med metalloders specifikke varmekapacitet:

Vi udvælger tre forskellige metalloder, hvis varmefylde er ukendt. For at beregne hvad disse er, kan vi benytte vores viden omkring vands varmefylde, for til sidst at isolere metallets specifikke varmekapacitet. Det gøres ved at finde samtlige af de resterende værdier ved følgende forsøg:

En mængde vand koges i kedelen, hvorefter et af metallodderne nedsænkes, og holdes nede inddtil temperaturen er 100^o C. Derefter tages det op og bankes hurtigt på vandet, så det overflødige vand ryger af. Et andet termobæger er fyldt med en mængde vand, hvis temperatur måles, og loddet nedsænkes deri, og på grund af den termiske ligevægtsprincip vil vandets temperatur begynde at stige. Sluttemperaturen noteres også og vi kan nu sætte ind i 0=m_vand•c_vand•〖∆t〗_vand+ m_met•c_met•〖∆t〗_met og isolere c_met... Køb adgang for at læse mere

Metallers specifikke varmekapacitet | Fysik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.