Varmekapacitet for vand og metaller | Rapport | Fysik

  • HTX 1. år
  • Fysik A
  • 12
  • 6
  • 1485
  • PDF

Varmekapacitet for vand og metaller | Rapport | Fysik

Her finder du en rapport i Fysik A om varmekapacitet for vand og metaller med 2 delforsøg.

I 1. delforsøg skal man bestemme vands specifikke varmekapacitet og sammenligne den med tabelværdien.
I 2. delforsøg skal man bestemme hvilket materiale et lod er lavet af ud fra dens varmekapacitet.

Den hører til emnet energi som man har i 1.g på HTX. Det er til teorien i Orbit B af Per Holck kapitel 2 omkring energi.

Lærers kommentar

Flot! Du skal ikke skrive enheder i tabellen, når det står i første række, hvad enheden er, men til gengæld mangler der en enhed i anden linje i konklusionen. Ellers rigtig fin og overskuelig rapport og flot layout.

Elevens kommentar

Det med at enheder ikke skal stå i tabellen.

Indhold

Formål 2
Teori 2
Apparatur 2
Opstilling 3
Fremgangsmåde 3
Måle og beregningsresultater 4
Fejlkilder og usikkerheder 5
Diskussion 5
Konklusion 6

Uddrag

Teori
Ved at tilføre en varmemængde Q til en mængde vand og måle temperaturtilvæksten T, kan den specifikke varmekapacitet for vand bestemmes ud fra formlen. Når dyppekogeren puttes ned i vandet tilføres der varmeenergi til vandet, og vandets indre energi stiger. Hvis der tages tid på hvor lang tid vandet er om at blive opvarmet til en bestemt temperatur, og der vides hvor meget varmeenergi der tilføres, vil man kunne regne vands specifikke varmekapacitet ud, med formlen ovenover. Når et lod der er opvarmet til 100 °C bliver puttet ned i et krus med vand, og der aflæses hvor mange grader vandet stiger, kan ... Køb adgang for at læse mere

Varmekapacitet for vand og metaller | Rapport | Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.