Mayores que conviven con estudiantes, el mejor antídoto contra la soledad

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 3. år
  • Spansk A
  • 12
  • 18
  • 7145
  • PDF

Mayores que conviven con estudiantes, el mejor antídoto contra la soledad

Her finder du Studienets opgavehjælp til "Mayores que conviven con estudiantes, el mejor antídoto contra la soledad". Det er titlen på den digitale eksamen fra den 29. maj 2017 for Spansk A på HHX. Det handler om ensomhed blandt ældre i Spanien, og hvad man kan gøre for at løse problemet.

Opgavehjælpen indeholder først vores besvarelse af alle spørgsmålene i delprøve 1, der handler om en artikel om ældre, der bor sammen med studerende. Ud over at besvare spørgsmålene giver vi dig råd til, hvordan du bedst besvarer hver enkelt opgavetype. Derefter giver vi dig en gennemgang af teksten "Mayores que conviven con estudiantes, el mejor antídoto contra la soledad" (Tekst A), videoklippet "Jóvenes adultos" (Tekst B), billedet i Tekst C, teksten "Más de un millón de personas mayores viven solas en España" (Tekst D) og grafen i Tekst E. Vores gennemgang indeholder også en vejledning til, hvordan du kan inddrage teksterne i opgave 1 af delprøve 2.

Dernæst giver vi dig to forskellige eksempler på besvarelser af opgave 1 i delprøve 2, hvor du skal skrive et læserbrev. Vores første besvarelse inddrager Tekst A fra delprøve 1 samt videoen fra Tekst B, mens vores anden inddrager alle teksterne. Dette har vi gjort for at give dig eksempler på to forskellige besvarelser, der inddrager hver deres mængde af tekstmateriale, samt opfylder kravene til problemformuleringen. Til sidst giver vi dig også et eksempel på en besvarelse af opgave 2 i delprøve 2, der er en erhvervsorienteret opgave. I dette tilfælde skal du skrive en mail til firmaet 'Quesos Don Miguel de Cervantes' for at bestille oste.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"Mayores que conviven con estudiantes, el mejor antídoto contra la soledad" indeholder følgende spørgsmål:

Delprøve 1:
1. Tekstens genre
2. Tekstens tema
3. Tekstens formål
4. Sæt informationerne fra teksten i kronologisk rækkefølge
5. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål)
6. Markér det rigtige svar
7. Sandt eller falsk?
8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte
9. Vælg det rigtige af de fremhævede ord
10. Giv billedet en titel på spansk og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk
11. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre, til venstre eller begge billeder?
12. Beskriv billedet med 3-5 sammenhængende sætninger på spansk. Brug mindst 3 adverbier (biord)
13. Se på billedet og gør sætningerne færdige på spansk
14. Find et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang

Delprøve 2:
Opgave 1:
Du er studerende og har læst et semester på Universidad Complutense i Madrid. Du har gennem programmet Convive fået et værelse hos en ældre spansk kvinde. I den forbindelse er du blevet opmærksom på det tætte forhold, der er mellem unge og gamle i Spanien. Du skriver et læserbrev til universitetets tidsskrift, hvori du giver udtryk for din holdning.

Skriv læserbrevet på spansk.

Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og en eller flere af teksterne B, C, D og E. Du kan finde tekst A under Delprøve 1 i menuen til venstre.

Besvarelsen skal fylde ca. 250 ord.

Du skal bruge mindst 10 af nedenstående ord, heraf skal mindst tre være verber.
Alle andre ord end verber skal anvendes i den form, de står i.
Verberne står i infinitiv. I din tekst skal du bruge de tre verber i hver sin bøjede form, så følgende verbalformer indgår i teksten: perfektum (førnutid), præteritum (afsluttet datid), futurum (fremtid eller nær fremtid).
Du skal markere ordene i din tekst.

sentirse – joven – me – mayor – convivir – mi – gustar – después – futuro – soledad – felices – tener – estar – magnífica – siempre – estudiar

Opgave 2:
Du har åbnet en spansk restaurant. Du har været på en fødevaremesse i Madrid, hvor du har mødt forskellige leverandører af Manchego-oste. Du ønsker at købe oste fra ovenstående firma. Skriv en mail til firmaet og bed om relevante oplysninger.

Besvarelsen skal fylde ca. 50 ord.

Mayores que conviven con estudiantes, el mejor antídoto contra la soledad

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Mayores que conviven con estudiantes, el mejor antídoto contra la soledad.