La voz de las etnias indígenas

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 3. år
  • Spansk A
  • 12
  • 21
  • 7739
  • PDF

La voz de las etnias indígenas

Her finder du Studienets opgavehjælp til "La voz de las etnias indígenas". Det er titlen på den digitale eksamen fra 21. august 2017 for Spansk A på HHX. Det handler om etniske minoriteter i Mexico, og at diskriminationen mod dem stadig hærger.

Vi gennemgår først alle spørgsmålene i delprøve 1, der handler om talen "La voz de las etnias indígenas", som er fremført af en pige ved navn Natalia. Ud over at besvare spørgsmålene giver vi dig råd og vejledning til, hvordan du bedst besvarer hver enkelt opgavetype. Derefter giver vi dig en gennemgang af den ovennævnte tale, artiklen "Niños en pie de lucha" (Tekst B), artiklen "En México,18 millones de indígenas sufren discriminación" (Tekst C) og til sidst billedet i Tekst D. Vores gennemgang indeholder også en vejledning til, hvordan du kan inddrage teksterne i opgave 1 af Delprøve 2.

Dernæst giver vi dig to forskellige eksempler på besvarelser af opgave 1 i delprøve 2, hvor du skal skrive et blogindlæg. Vores første besvarelse inddrager Tekst A fra delprøve 1 samt Tekst B, mens vores anden inddrager alle teksterne. Dette har vi gjort for at give dig eksempler på to forskellige besvarelser, der inddrager hver deres mængde af tekstmateriale samtidig med, at de opfylder kravene til opgaveformuleringen. Til sidst giver vi dig også et eksempel på en besvarelse af opgave 2 i delprøve 2, hvor du skal skrive en mail til et rejsebureau. I din mail skal du forestille dig, at du planlægger en rejse til Latinamerika.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"La voz de las etnias indígenas" indeholder følgende spørgsmål:

Delprøve 1:
1. Tekstens genre
2. Tekstens tema
3. Tekstens formål
4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål)
5. Markér det rigtige svar
6. Sandt eller falsk?
7. Forbind højre og venstre spalte, så sætningerne er korrekte
8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringen i højre spalte
9. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med synonymerne i højre spalte
10. Historien bag billedet. Skriv 3-5 sætninger på spansk
11. Beskriv billedet med 3-5 sammenhængende sætninger på spansk. Brug mindst 3 adjektiver (tillægsord)
12. Hvad forestiller billedet? Sæt kryds, og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk
13. Skriv rigtige sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge. Der er flere muligheder
14. Find et passende verbum og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang

Delprøve 2:
Opgave 1:
Du studerer antropologi og interesserer dig meget for de indfødtes rettigheder i Latinamerika. Du har derfor lavet en blog, hvor du har skrevet om dit møde med de indfødte i forskellige lande i Latinamerika. Du har læst og hørt om Natalia og på din seneste rejse til Mexico, har du mødt hende. Du skriver på din blog om hende og de indfødtes problemer.

Skriv blogindlægget på spansk.

Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og en eller flere af teksterne B, C og D. Du kan finde tekst A under Delprøve 1 i menuen til venstre.
Besvarelsen skal fylde ca. 250 ord.

Du skal bruge mindst 10 af nedenstående ord, heraf skal mindst tre være verber.
Alle andre ord end verber skal anvendes i den form, de står i.
Verberne står i infinitiv. I din tekst skal du bruge de tre verber i hver sin bøjede form, så følgende verbalformer indgår i teksten: perfektum (førnutid), præteritum (afsluttet datid), futurum (fremtid eller nær fremtid).
Du skal markere ordene i din tekst.

cultura – impresionante – la – viajar – sobrevivir – sus – hace – indiferentes – ocasión – perderse – doler – permanentemente – ser – voluntad – volver – estimar

Opgave 2:
Du og en ven skal rejse rundt i Latinamerika. På jeres rejse skal I bl.a. rejse fra Mexico City til Papantla. I er studerende og vil derfor gerne rejse så billigt som muligt. Du skriver en mail til ovenstående rejsebureau og forhører dig om mulighederne.

Besvarelsen skal fylde ca. 50 ord.

La voz de las etnias indígenas

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.