Kondition og kondital | Idrætsrapport

 • STX 3.g
 • Idræt C
 • 12
 • 6
 • 2005
 • PDF

Træningsprojekt: Kondition og kondital | Idrætsrapport

Rapport som indeholder teorien bag menneskets kondital og hvordan konditallene forbedres. Herunder nævnes menneskets iltkredsløb, anaerobe processer, måling af hvilepuls og makspuls samt vurderingstabel over kondital for kvinder. Udover det indeholder rapporten en redegørelse for selve træningsforløbet, en beskrivelse af de forskellige løbetest og udsnit af træningsdagbog. Kildelisten indeholder desuden kilder til gode hjemmesider om emnet.

Opgaven hører til den obligatoriske idrætsrapport i idræt på c-niveau i 3.g.

Lærers kommentar

God teori, god træningsplan samt dagbog. Realistiske mål og god selvevaluering. Karakter: 12

Elevens kommentar

Ikke andet end nogle få stavefejl.

Indhold

Formål
Teori
Vurderingstabel: Kondital for kvinder
Forsøgsbeskrivelse
Resultater og data
Udsnit af træningsdagbog for gennemsnitlig uge:
Diskussion
Konklusion
Kilder

Uddrag

Teori
Når vi indånder luft, kommer der ned i vores lunger. Herfra overføres ilten fra luften til blodbanen gennem de små blodkar i lungerne. I blodet transporterer de røde blodlegemer størstedelen af ilten rundt i kroppen. Ved hjælp af hjertet bliver det iltede blod pumpet ud i kroppen og giver dermed ilt til cellerne, som bruger det til at producerer energi. Det er hjertet der sætter grænsen for hvor meget blod der bliver pumpet ud i kroppen pr. minut, og dermed hvor meget ilt der kommer ud til cellerne. Mængden af blod som hjertet kan pumpe rundt pr. minut, kaldes minutvolumen. Minutvolumen afhænger af hjertets slagvolumen og og pulsen. Slagvolumen er den mængde blod hjertet presser ud pr slag. Hvis man skal forbedre sine kondital, skal man forbedre sin slagvolumen.
Den energi som mennesket forbruger, kommer hovedsageligt fra bestemte kemiske processer i kroppen, som alle kræver et forbrug af ilt. Disse processer kaldes aerobe processer og jo mere ilt kroppen er i stand til at optage fra luften, jo mere energi kan den producerer ...

---

Forsøgsbeskrivelse
Del 1 – de indledene tests:
Før vi startede på selv træningsforløbet, skulle vi igennem to løbetests, for at få en ide om hvad vores kondital var:
Coopertesten foregår ved konstant løb i 12 minutter, derefter måles den tilbagelagte distance og derefter findes konditallene ud fra tabel. i praksis var jeg ikke med til coopertesten i skolen, men løb den derimod rundt om en af søerne, hvor der ca er 1 km rundt.
Intervalløbetesten foregår ved at man løber 15 sekunder, står stille i 15 sekunder, løber 15 sekunder osv i 10 minutter. Dette foregår på en bane der er 20 lang, hvor man løber frem og tilbage. Hver gang man når ned til den ene eller anden ende, skal man ned og røre gulvet med... Køb adgang for at læse mere

Kondition og kondital | Idrætsrapport

[6]
Bedømmelser
 • 13-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Virkelig god hjælp til inspiration af træning
 • 16-11-2013
  godt skrevet, god opgave til at blive inspireret af !
 • 29-04-2014
  Okay rapport. Kunne ikke bruge den til så meget
 • 27-04-2014
  super, skaffede mig 12