HTX Kemi A Eksamen 31. maj 2016 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HTX 3. år
 • Kemi A
 • 12
 • 15
 • 1955
 • PDF

HTX Kemi A Eksamen 31. maj 2016 - Vejledende besvarelse

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af Kemi A eksamenssættet fra tirsdag den 31. maj 2016 på HTX.

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af Studienets egen fagredaktør i kemi.

I opgaverne 3.b og 3.c er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1
a) Vis, at mælkesyre findes på to stereoisomere former.
b) Argumenter for, at æblesyres systematiske navn er 2-hydroxybutandisyre.
c) Angiv, hvilke former æblesyre findes på i den analyserede hvidvin. Bestem den procentvise fordeling af disse former.
d) Beregn pH i en 0,016 M opløsning af æblesyre. Æblesyre kan regnes for at være monohydron.
e) Bestem koncentrationen af æblesyre i den analyserede hvidvin. Angiv resultatet i g/L.
f) Forklar, hvorfor retentionstiden for ravsyre er markant større end retentionstiden for vinsyre.

Opgave 2
a) Angiv funktionelle grupper i methylsalicylat.
b) Angiv reaktionstypen for syntesen af methylsalicylat.
c) Bestem det teoretiske udbytte af methylsalicylat.

Opgave 3
a) Opskriv ligevægtsbrøken, Kp, for reaktionen.
b) Beregn ΔH° ved 25°C. Forklar, hvorfor ligevægtsblandingen bliver rødbrun ved opvarmning.
c) Vis, at ligevægtskonstanten, Kp, ved 50 °C er 1,74 bar. Argumenter for, at enheden for ligevægtskonstanten er bar.
d) Beregn trykket ved 50 °C lige efter indsprøjtning.
e) Beregn partialtrykkene af N2O4 og NO2 i ligevægtsblandingen.

Opgave 4
a) Opskriv reaktionsskema for reaktionen.
b) Undersøg, om reaktionen er af første eller anden orden med hensyn til diiod.
c) Beregn koncentrationen for diiod, når reaktionen har forløbet i 3500 sekunder ved 298 K.
d) Redegør for, hvordan koncentrationen af diiod kan følges, mens reaktionen forløber.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 2.b:

De to reagenter binder sammen til et molekyle og en vand molekyle er dannet af de resterende atomer. Dette kan betegnes som en kondensationsreaktion. Der opstår en reaktion mellem alkohol gruppen i methanol og carboxylsyre gruppen i salicylsyren hvilket producere ester gruppen i methylsalicylat molekylet. Dette producere en vand molekyle.
Denne reaktion er en reversibel reaktion hvilket betyder at reaktionen kan gå begge veje. Derfor dannes der en kemisk ligevægt mellem reaktanter og produkter. I dette tilfælde ønsker man at øge produktionen af produktet - altså methylsalicylat, og ønsker derfor at den kemiske ligevægt ligger mod højre.
I denne reaktion har svovlsyre en vandsugende effekt hvilket reducere mængden af vand. Hvis svolvsyren fjerner vand fra ligevægtsblandingen, vil systemet forsøge at genetablere... Køb adgang for at læse mere

HTX Kemi A Eksamen 31. maj 2016 - Vejledende besvarelse

[1]
Bedømmelser
 • 25-01-2017
  Givet af Lærerstuderende på 4. år
  God opgave. God til eksamen