HTX Fysik A 2014 3. juni - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 12
  • 13
  • 1193
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2014 3. juni - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaverne fra eksamen i fysik til Fysik A på HTX, som blev brugt til eksamen tirsdag den 3. juni 2014.

Indhold

Opgave 1
a) Hvilken farve har dette lys?
b) Hvilke frekvenser kan passere igennem farvefilteret?
Opgave 2
a) Bestem kraften som vægtstangen påvirker punktet C med.
b) Hvad er møntens masse?
Opgave 3
a) Bestem resistiviteten af væsken.
b) Bestem kapacitansen af den aktive del af målecellen, når målecellen er tom.
c) Bestem kapacitansen af hele målecellen.
d) Bestem den relative permittivitet for ethanol.
Opgave 4
a) Hvor mange liter er motorens slagvolumen på?
b) Redegør for hver af processerne 1-2, 2-3, 3-4, og 4-5, om processen er isokor, isobar, isoterm eller adiabatisk.
c) Bestem trykket i tilstand 2.
d) Begrund ved hjælp af pV-diagrammet, hvilket af buddene der passer bedst.
Opgave 5
a) Tegn de kræfter, som vejbanen påvirker bilens baghjul med i figur 5.1, og forklar hvilke typer kræfter der er tale om.
b) Lav en graf over x-accelerationen og y-accelerationen som funktion af tiden.
c) Bestem radius i cirkelbevægelsen.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 3.a:

Resistiviteten af et materiale kan bestemmes som:
R=ρ·L/A
Elektronerne gennemløber en længde, som er lig med afstanden mellem elektroderne:
L=0,18 mm=0,18·〖10〗^(-3) m
Tværsnitsarealet af ledereden er lig med arealet af målecellens største overflade:
A=67 mm·17 mm=1139·mm^2=1,139·〖10〗^(-3) m^2
Resistansen af målecellen oplyses til:
R=5,2 kΩ=5,2·〖10〗^3 Ω
Så:
5,2·〖10〗^3 Ω=ρ·(0,18·〖10〗^(-3) m)/(1,139·〖10〗^(-3) m^2 )
⇕ Ligningen løses for ρ vha. CAS-værktøjet WordMat.
ρ=... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2014 3. juni - Besvarelse af eksamenssæt

[1]
Bedømmelser
  • 07-03-2017
    Opgave 3 var den bedste del med god forklaring og anvendelse af formler