HTX Fysik A 2014 25. august - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 12
  • 14
  • 1477
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2014 25. august - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaverne fra eksamen i fysik til Fysik A på HTX, som blev brugt til eksamen mandag den 25. august 2014.

Indhold

Opgave 1
a) Bestem den energimængde, som brinten i trykflasken på figur 1.1 kan frigive.
b) Bestem trykket i trykflasken på figur 1.1.
c) Hvor mange liter benzin svarer energiindholdet i en helt fuld trykflaske til? Kommentér resultatet.
Opgave 2
a) Vis at 1 liter benzin har et energiindhold på 3,11 · 107 J.
b) Bestem den mekaniske effekt, som bilen omsætter ved 110 km/h.
c) Hvor mange grader skal vejen hælde, for at bilen kan fortsætte nedad med en konstant hastighed på 110 km/h i frigear.
Opgave 3
a) Hvad viser voltmeteret på figur 3.2?
b) Hvor lang er kobbertråden?
c) Bestem en tilnærmet værdi for den magnetiske fluxtæthed i midten af spolen, og forklar hvilke tilnærmelser du laver.
d) Tegn en graf, der viser U2 som funktion af I2.
e) Bestem en tilnærmet værdi for den indre modstand af sekundærsiden af transformatoren, og forklar hvilke tilnærmelser du laver.
f) Tegn en graf, der viser nyttevirkningen af transformatoren som funktion af I1, og kommentér grafens udseende.
Opgave 4
a) Forklar hvilke typer kræfter, de 5 indtegnede kræfter er, og hvorfor de har de retninger der er vist på figur 4.2.
b) Bestem størrelsen af F4 + F5.
c) Bestem størrelsen af hver af kræfterne F2 og F3.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 1.c:

Først bestemmes energiindholdet i trykflasken:
Vi havde før, at:
E=E_mol·n

n=E/E_mol
Idealgasligningen kan så omskrives til:
p·V=E/E_mol ·R·T
Af nye værdier har vi, at:
p=300 bar
T=(50+273)K=323·K
Vi får så:
300 bar·50 L=E/(242 kJ/mol)·0,0831 (L·bar)/(K·mol)·323 K
⇕ Ligningen løses for E vha. CAS-værktøjet WordMat.
E=135239,4·kJ
Energiindholdet pr. liter benzin er givet ved:
E_L =3,11·〖10〗^7 J/L=3,11·〖10〗^4 kJ/L
Det nødvendige rumfang af benzin kan nu bestemmes som:
V=E/E_L=... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2014 25. august - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.