HTX Fysik A 2014 9. december - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 12
  • 14
  • 1442
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2014 9. december - Besvarelse af eksamenssæt

Dette er Studienets eksemplariske besvarelse af opgaverne fra eksamenssættet i Fysik A på HTX, som blev stillet tirsdag den 9. december 2014.

Indhold

Opgave 1 - Opladning af tablet
a) Hvor stor effekt kan adaptoren levere på udgangen?
b) Bestem den elektriske energi, som batteriet indeholder når det er fuldt opladet. Resultatet skal angives i enheden J.
c) Hvor mange elektroner flyttes under en opladning fra helt afladet til helt opladet batteri?

Opgave 2 - Frossen flaske
a) Bestem trykket af luften i den frosne flaske.
b) Hvor stor en energimængde har fryseren fjernet fra vandet i flasken?

Opgave 3 - Brandbekæmpelse
a) Hvor højt over sprøjten vil vandet nå, hvis brandmanden retter sprøjten lodret op?
b) Beregn den højde over sprøjten, som vinduesåbningen befinder sig i.
c) Bestem den vinkel i forhold til vandret, som brandmanden skal holde sprøjten i.

Opgave 4 - Den hule kugle
a) Tegn en skitse af en kugle, som ruller ned ad et skråplan med angivelse af retning og angrebspunkt for de kræfter, der virker på kuglen.
b) Tegn en graf, der viser hastigheden som funktion af tiden for forsøget med den gule kugle, og bestem kuglens acceleration ved hjælp af grafen.
c) Den ene af kuglerne er massiv og den anden er hul indvendig. Hvilken farve har den hule kugle? Begrund svaret.
d) Bestem den hvide kugles translationsenergi og rotationsenergi til dette tidspunkt.

Opgave 5 - Interferens i en tyndfilm
a) Bestem bølgelængden for lys med frekvensen 520 THz.
b) Bestem brydningsvinklen for lysstrålen i tyndfilmen.
c) Bestem tykkelsen af tyndfilmen.
d) Forklar ud fra figur 5.5, hvorfor øjet ser siliciumpladen med tyndfilmen som orangefarvet.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 2.a i eksamenssættet:

Der gælder, at:
p·V=n·R·T

p=(n·R·T)/V
Stofmængden er konstant, da flasken er lukket:
p_1=(n·R·T_1)/V_1
p_2=(n·R·T_2)/V_2
Det vil sige:
p_1/p_2 =((n·R·T_1)/V_1 )/((n·R·T_2)/V_2 )
⇕ Ligningen løses for p_2 vha. CAS-værktøjet WordMat.
p_2=p_1·T_2·V_1/(T_1·V_2 )
Vi har, at:
T_1=20℃=(20+273) K=293 K
p_1=101 kPa
Luftens volumen i flasken ved stuetemperatur findes som flaskens volumen minus isens volumen:
V_1=(520-230)cm^3=290 cm^3
Luftens volumen i den frosne flaske findes som flaskens volumen minus isens volumen (110% af vandets volumen):
V_2=(520-230·1,1)cm^3=267·cm^3
Vi antager, at den frosne flaske stadig ligger i fryseren, hvorved luften og isen har samme temperatur:
T_2=(-18+273)K=255·K
Vi får så:
p_2=... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2014 9. december - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.