HTX Fysik A 2010 14. december - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 12
  • 12
  • 1174
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2010 14. december - Besvarelse af eksamenssæt

Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne fra eksamenssættet i Fysik A på HTX fra tirsdag den 14. december 2010 kan du se her.

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af Studienets egen fagredaktør i fysik.

Indhold

Opgave 1
a) Bestem massen af luften i tanken.
b) Bestem temperaturen af luften i tanken.
c) Bestem den temperatur, den komprimerede luft ville have haft hvis der ikke skete nogen varmeafgivelse under kompressionen.
Opgave 2
a) Tegn en graf over middeltemperaturen som funktion af året, og angiv det koldeste og det varmeste år.
b) Bestem gennemsnittet af middeltemperaturerne i perioden fra 1850 til 2009.
c) Bestem den masse af olie der skal afbrændes for at opvarme atmosfæren lige så mange °C som temperaturstigningen fra 1980 til 2009.
Opgave 3
a) Bestem sneboldens densitet.
b) Bestem sneboldens potentielle energi i forhold til fodboldbanen.
c) Bestem sneboldens inertimoment.
d) Find sneboldens hastighed ved bunden af bakken.
e) Ligger dette sted på den øverste halvdel af bakken, præcis halvt nede ad bakken, eller på den nederste halvdel af bakken? Svaret skal begrundes.
Opgave 4
a) Forklar hvorfor ankeret løftes, når der sendes en strøm igennem spolen.
b) Bestem effekten som afsættes i spolen.
c) Forklar hvad der sker i kredsløbet i figur 4.3 når kontakten K sluttes.
d) Bestem resistansen af sparemodstanden.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 2.c:

Hvis vi antager, at jordens atmosfære er et isoleret system (hvilket er en meget dårlig antagelse), som ikke udveksler energi med omgivelserne, vil der gælde, at:
E_olie=ΔE_opvarmning
Energien fra olien er lig med oliens brændværdi gange massen af olie, der brændes af:
E_olie=H_olie·m_olie
Atmosfærens energitilvækst ved opvarmning er lig med varmekapaciteten gange temperaturstigningen:
ΔE_opvarmning=C_atm·ΔT=C_atm·(T_2009-T_1980 )
Det vil sige:
H_olie·m_olie=C_atm·(T_2009-T_1980 )
Hvor:
H_olie=41·〖10〗^6 J/kg
C_atm=5·〖10〗^21 J/℃
Vi finder de to relevante temperaturer i datamaterialet:
T_2009=15,438 ℃
T_1980=15,076 ℃
Det vil sige:
41·〖10〗^6 J/kg·m_olie=5·〖10〗^21 J/℃·(15,438 ℃-15,076 ℃)

m_olie=... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2010 14. december - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.