HTX Fysik A 2010 28. maj - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 12
  • 13
  • 1244
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2010 28. maj - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaverne fra eksamen i fysik til Fysik A på HTX, som blev brugt til eksamen fredag den 28. maj 2010.

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af Studienets egen fagredaktør i fysik.

Indhold

Opgave 1
a) Bestem, hvor lang tid kaffemøllen skal køre.
b) Bestem det kraftmoment man påvirker håndtaget med.
c) Find den brugte energi og kommentér resultatet.
Opgave 2
a) Tegn en graf som viser hastigheden som funktion af tiden.
b) Bestem den samlede tilbagelagte strækning under accelerationsforløbet.
Opgave 3
a) Find den bølgelængde mellem 500 nm og 550 nm, hvor intensiteten er størst, og beregn frekvensen af lys ved denne bølgelængde.
b) Bestem den samlede effekt som lampen udstråler.
c) Angiv de datapunkter i datasættet hvor overførslen er gået galt og vurder om der er tale om en systematisk fejl.
Opgave 4
a) Bestem den maksimale batterispænding, som koblingen af modstande og voltmeter kan måle.
b) Hvad viser amperemeteret under disse forudsætninger?
c) Bestem den indre modstand i amperemeteret.
Opgave 5
a) Bestem den tilvækst i indre energi, som 1 mol luft får tilført ved passage af turboladeren.
b) Bestem antallet af mol luft, der fyldes ind i cylinderen.
c) Bestem virkningsgraden for en Carnotmaskine, der arbejder mellem de samme temperaturer som denne kredsproces.
d) Bestem temperaturen af gassen i cylinderen i tilstand 4.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 4.a i eksamenssættet:

Ved batterispænding forstås spændingsforskellen mellem batteriets poler.
Voltmeteret måler spændingsfaldet over R_2, som er seriekoblet med R_1. Polspændingen er da lig med det samlede spændingsfald over R_1 og R_2:
U_p=(R_1+R_2 )·I_A
Her er I_A den strøm, som løber gennem seriekoblingen af R_1 og R_2
Hvor spændingsfaldet over R_2 sættes lig med det størst mulige:
U_max=R_2·I_A

I_A=U_max/R_2
Dette indsættes i den første ligning:
U_p=(R_1+R_2 )·U_max/R_2
Hvor:
U_max=6 V
R_1=2000 Ω
R_2=1000 Ω
Dvs.:
U_p=... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2010 28. maj - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.