HTX Fysik A 2010 23. august - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 12
  • 13
  • 1357
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2010 23. august - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Fysik A på HTX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra mandag den 23. august 2010.

Det er Studienets egen fagredaktør i fysik, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Indhold

Opgave 1
a) Bestem resistansen af vandvarmerens varmelegeme.
b) Bestem maksimalværdien af strømmen i vandvarmeren, når den er koblet til to faser.
c) Beregn, hvor stor en effekt, der leveres af vandvarmeren nu, hvor den er koblet til 230V.
Opgave 2
a) Bestem den kinetiske energi, projektilet skal tilføres under affyringen.
b) Bestem projektilets acceleration umiddelbart efter antændelsen af skydebomulden.
c) Bestem trykket og temperaturen af gassen i kanonen i situationen på figur 2.2.
Opgave 3
a) Angiv 3 væsentlige årsager til, at varmen fra varmelegemet ikke kan udnyttes 100% til fordampning af vand i tøjet.
b) Bestem den tid, det tager for tørretumbleren at få tøjet tørret.
c) Bestem den maksimale effekt, som en ideelt virkende varmepumpe kan afgive til indgangsluften.
d) Bestem det samlede elektriske energiforbrug til tørring af tøjet i tørretumbleren med varmepumpe.
Opgave 4
a) Forklar ved hjælp af Newtons 3. lov, hvorledes den bagudrettede kraft, som bilens baghjul påvirker asfalten med, er i stand til at drive bilen fremad.
b) Find den maksimale acceleration, som bilen kan påvirkes af.
c) Vis at motorens effekt ved 2000 omdr./min. er ca. 37 kW.
d) Brug målingerne i en af de vedhæftede filer til at tegne en graf, der viser motorens effekt som funktion af motorens antal af omdrejninger pr. minut.
e) Hvor mange omgange drejer motoren, hver gang hjulene drejer en omgang?

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 2.b i eksamenssættet:

Størrelsens af projektilets acceleration kan bestemmes vha. Newtons anden lov:
F_res=m·a
Ved så stort et tryk under projektilet, kan vi se bort fra både atmosfærens tryk over projektilet og tyngdekraften på projektilet (I). Størrelsen af den resulterende kraft er så lig med størrelsen af kraften fra trykket under projektilet.
Tryk er givet ved kraft pr. areal, så:
p=F_res/A

F_res=p·A
Vi antager, at projektilets bund er cirkulær, så:
A=π·r^2=π·(d/2)^2
Så:
p·π·(d/2)^2=m·a
Hvor:
m=14000 kg
p=4000 bar=4000·〖10〗^5 Pa=4,000·〖10〗^8·Pa
d=2,75 m
Vi får så:
4,000·〖10〗^8 Pa·π·(2,75m/2)^2=14000 kg·a
⇕ Ligningen løses for a vha. CAS-værktøjet WordMat.
a=... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2010 23. august - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.