SRP om eksistentialisme og Fight Club

  • STX 3.g
  • SRP (Filosofi B, Engelsk A)
  • 12
  • 26
  • 8856
  • PDF

SRP om eksistentialisme og Fight Club

Dette Studieretningsprojekt (SRP) tager udgangspunkt i emnet eksistentialisme og gennemgår Kierkegaards stadielære og sætter den i perspektiv til romanerne "Intet" af Jane Teller og "Fight Club" af Chuck Palahniuk.

Sidst vises en diskussion af eksistentialisme og meningen med livet i et postmoderne samfund.

Lærers kommentar

Fantastisk opgave, viser universitetsniveau.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRP, så udformningen kan afvige lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag. Fx skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. Grundlæggende er kravene til de to opgaver ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SRP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SRP-bogen sideløbende. SRP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning
1. Redegørelse
1.1. Eksistentialismens oprindelse
1.2 Valg, angst og frihed
1.3 Æstetikeren, etikeren og den religiøse
1.4 Kierkegaard og Gudstroen
1.5 Eksistentialistiske temaer i postmodernismen
2. Analyse og fortolkning side
2.1 Kampen for mening
2.2 Temaer i Fight Club
2.3 Analyse af Intet
2.4 Sammenligning af Fight Club og Intet
2.5 Det eksistentialistiske i Fight Club og Intet
3. Diskussion
3.1 Meningen med livet
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Hvem er vi, og hvorfor er vi? Dette er tanker, der nok præger de fleste af os – både den identitetsforvirrede teenager og forretningsmanden, som synes at have styr på sit liv. Hver dag går de fleste af os rundt og søger en form for mening i det evigt foranderlige samfund, og vi griber ud efter ting, vi kan identificere os med – vores arbejde, vores hobbyer, de mennesker vi omgiver os med. Men er der egentlig en mening med tilværelsen?
Man kan fristes til at tro, at disse tanker og spørgsmål er opstået ved begyndelsen af det moderne samfund og dets ubegrænsede muligheder – men øjensynligt er disse tanker, som altid har eksisteret – endda helt tilbage til Shakespeares velkendte ”To be or not to be” og Kierkegaards filosofiske skrifter.

Denne opgave ønsker først og fremmest at redegøre for Kierkegaardske teorier om mennesket og Gudstroen – herunder vil opgaven undersøge, hvad Kierkegaard muligvis så som værende meningen med livet og ydermere, hvordan opfattelsen af denne har forandret sig fra romantikken til postmodernismen. Ydermere vil der også blive redegjort for forskellige grene af eksistentialismen, og hvordan de belyser forskellige opfattelser af meningen med livet. Derudover vil Kierkegaards stadielære blive sat i perspektiv til to postmoderne romaner og derved belyse de eksistentialistiske temaer i disse – er eksistentialismen stadig dominerende i det postmoderne samfund, og hvorledes forholder den postmoderne borger sig til jagten på meningen?... Køb adgang for at læse mere

SRP om eksistentialisme og Fight Club

[1]
Bedømmelser
  • 23-05-2016
    Særligt afsnittet om 'valg, angst og frihed' hjalp mig til at forstå det eksistentialistiske i Fight Club!

Materialer relateret til SRP om eksistentialisme og Fight Club.