Eksempel på opgave om erstatning uden for kontrakt | Erhvervsret C

  • HHX 3. år
  • Erhvervsret C
  • 10
  • 4
  • 1089
  • PDF

Eksempel på opgave om erstatning uden for kontrakt | Erhvervsret C

Her finder du en afleveringsopgave om erstatning uden for kontrakt. Der er i opgaven benyttet den juridiske metode til at løse en problemstilling på en udvalgt sag om Kjeld Jensen og Lone Hvidt. Den juridiske metode benyttes til at finde frem til hvorvidt sagsøger kan få erstatning og hvem de kan få erstatning fra.

Indhold

Vurder ud fra den juridiske metode, om Kjeld Jensen og Lone Hvidt kan få erstatning og i givet fald af hvem.
1) Ansvarsgrundlag
2) Økonomisk tab
3) Kausalitet (årsagsforbindelse)
4) Adækvans (påregnelighed)
5) Skadelidtes egen skyld eller accept af risiko
6) Objektive ansvarsfrihedsgrunde
Konklusion

Uddrag

I Brande Kommune er der blevet lagt fibernet ned i vejen og kommune har selv stået for udgravningsarbejdet. Der er blevet gravet ca. 1,5 meter ned. Hullet var nogle steder ca. 1,5 meter i bredden og 3 meter længden. Hver aften skulle kommunes ledende tekniker Lis Hansen, som havde ansvaret for at afskærme op med røde-hvide plastikbannere og blinklys for at markere hullet. Den første november ringer hendes søn, hvor han bad Lis Hansen komme omgåenden hjem for at hjælpe med vandet som løb ud af vaskemaskinen. Hun nåede ikke at afskærme et udgravningshul ud for Hedevej nr. 5. Samme aften cykler Kjeld Jensen på Hedvej og falder i hullet og besvimer ved faldet. Senere på aften ca. klokken 22, er enkefru Hvidt ude og lufte sin hund, hun finder Kjeld Jensen i hullet og ringer straks efter ambulancen. Enkefru Hvidt bliver ramt af et hjertetilfælde og dør samme nat.

Skadevolder: Lis Hansen
Skadelidte: Kjeld Jensen og Enkefru Hvidt
Arbejdsgiver: Brande kommune

1) Ansvarsgrundlag
Lis Hansen har handlet culpøst, fordi hun er gået fra sit arbejde og derfor bragt andre i fare, men fordi det er i arbejdstiden går det under Objektivt ansvar, da hun er ansat ved kommunen. Derfor har kommunen ansvaret for udgravningsarbejdet og ulykken. Herunder kan man diskutere om det er simpel eller grov uagtsomhed, da hun har glemt at dække hullet og derfor har hun handlet culpøst. Hun brude vide at det ville være farligt hvis hun glemte at afskærme det markere hul. Men Lis kan ikke forudse skade for Kjeld Jensen og derfor kan det også godt være vurderes til at være simpel uagtsomhed. Jeg vil vurder at det er grov uagtsomhed fordi hun ved at det er farligt hvis ikke der bliver afskærmet det markere hul. Iflg. Arbejdsgiveransvaret er denne lov bliver arbejdsgiveren erstatningsansvarlig for sine ansattes culpøse handlinger, der sker i arbejdstiden. Da arbejdsgiverens ansvar er objektivt, behøver han ikke selv at have udvist culpa. Derved er Culpa-ansvaret ved Lis Hansen og objektivt ansvar for kommunen. Arbejdsgiveren hæfter på et objektivt ansvarsgrundlag, hvis arbejdstageren har handlet culpøst på jobbet, abnorme handlinger undtaget.

Herefter kan man gå videre og vurder om de har lidt et økonomisk tab, det kan jeg ved hjælp af den juridiske metode fordi jeg har fastslået, at Lis Hansen har handlet culpøst... Køb adgang for at læse mere

Eksempel på opgave om erstatning uden for kontrakt | Erhvervsret C

[1]
Bedømmelser
  • 12-06-2016
    Super fin opgave :o)