SOP om Carlsberg i Virksomhedsøkonomi A og Finansiering C

SOP om Carlsberg i Virksomhedsøkonomi A og Finansiering C

SOP om Carlsberg, skrevet i fagene finansiering C og virksomhedsøkonomi A.

I opgaven giver jeg en omfattende gennemgang af virksomheden Carlsberg, og giver bl.a. en regnskabsanalyse, og til sidst en vurdering af Carlsbergs position og hvordan den økonomiske udvikling er blevet påvirket af finanskrisen.

Studienets kommentar

Ingen indholdsfortegnelse i opgaven.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
Indledning
Regnskabsanalysens formål
Regnskabsanalysens indhold
Analyse af rentabilitet
Analyse af indtjeningsevne
Analyse af kapitaltilpasningsevne
Analyse af Carlsbergs regnskab
Analyse af Carlsbergs rentabilitet
Analyse af Carlsbergs indtjeningsevne
Analyse af Carlsbergs kapitaltilpasningsevne
Den vertikale balancestruktur
Den horisontale balancestruktur
Vurdering af Carlsberg
Carlsbergs sammensætning af egenkapital og gæld
Gældens fordeling på langfristet og kortfristet
Den økonomiske udvikling, og finanskrisen påvirkning herpå
Konklusion

Uddrag

"Indledning:
Mit studieretningsprojekt vil tage udgang i virksomhedsøkonomi A og finansiering C, og ud fra de ting vi har gennemgået i lærebøger, og supplerende selvlært stof (fra internettet, og selvfundet materiale) omkring regnskabsanalyse og balancestruktur, vil jeg først gå i dybden med hvad en regnskabsanalyse er, og hvad den indeholder, ligeledes hvordan en regnskabsanalyse udføres.

Herefter vil jeg foretage en regnskabsanalyse baseret på Carlsbergs regnskaber fra 2003-2007, dog vil der være enkelte steder hvor det kun har været muligt at undersøge det fra 2004.

Samtidig vil jeg i min analyserende del, foretage en analyse af Carlsbergs balancestruktur, indledt af en kort forklaring af hvad dette er. Endelig vil jeg vurdere Carlsbergs egenkapital og gæld, og Carlsbergs forventede udvikling økonomisk, under begge punkter vil jeg komme ind på hvordan finanskrisen kan påvirke Carlsberg, dog i særdeleshed i sidst nævnte.

Jeg har valgt at skrive om Carlsberg, da det er en verdensomspændende virksomhed, og fra mit synspunkt en mere spændende virksomhed at arbejde med, i forhold til en lokal virksomhed."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg i Virksomhedsøkonomi A og Finansiering C

[7]
Bedømmelser
 • 16-01-2011
  En opgave, som jeg mener ikke skal hentes hvis skal bruge den til, at seopbygningen af en opgave, da der er klippet dele ud af den. Derimod er der en flot beskrivelse af regnskabsanalyse dog med nogle mangler
 • 16-12-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Opbyggelsen er helt væk, det samme med kildelisten, undre mig stærkt over hvordan den kan få 10, selvom meget af indholdet er meget godt.
 • 03-03-2011
  Den vurderende del gav mig bedst inspiration
 • 28-02-2011
  helt fin opgave, god inspiration fra rentabilitets analysen.

Materialer relateret til SOP om Carlsberg i Virksomhedsøkonomi A og Finansiering C.