Begrebet utopi | Redegørelse | Filosofi C

  • HTX 3. år
  • Filosofi C
  • 10
  • 12
  • 3813
  • PDF

Begrebet utopi | Redegørelse | Filosofi C

Redegørelse i Filosofi C for begrebet utopi. Derefter en redegørelse for en række filosoffers tanker for, hvordan det ideelle samfund ser ud. Herudover gives en kort overvejelse af menneskets plads i samfundet over tid. Afslutningsvis diskuteres begreberne retfærdighed og rettigheder i en kort diskussion.

Lærers kommentar

En fin og meget grundig redegørelse, hvor du fastholder din viden om politisk filosofi. Fin og relevant diskussion til sidst.

Indhold

Indledning 2
Begrebet Utopia 2
Filosofferens tanker om samfund og stat 3
Redegørelse for filosoffernes tankegang 3 Antikken 3
Renæssancen 4
Oplysningstiden 5
1900-tallet 7
Ændringen af forestillingen om menneskets plads i samfundet over tid 8
Diskussion 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil jeg anvende min viden om politisk filosof, hvilket er den part af filosofien, der omhandler samfundet. Jeg vil benytte min viden til at behandle utopi- begrebet, retfærdighed og rettigheder samt hvordan forskellige filosoffers tanker, for hvordan det ideelle samfund ser ud.

Derfor vil jeg først og fremmest give en redegørelse for begrebet Utopia og dets betydning. Herefter vil jeg redegøre for en række filosoffers tanker om staten, hvoraf jeg vil anvende min viden og redegørelse for filosoffernes tanker om staten til at overveje, hvordan forestillingerne om menneskets plads i samfundet ændrer sig over tid.

Afslutningsvis vil jeg diskutere begreberne retfærdighed og rettigheder set i forhold til min egen tid samt i forhold til de syriske flygtninge, der er et aktuelt fokuspunkt i Danmark såvel som resten af Europa.

Begrebet Utopia
Hvis man slår begrebet Utopia (græsk: Ou Topos, ikke-sted) op i den danske ordborg, defineres det som et idealsamfund, hvor der er stor lykke og velfærd for borgerne, der lever i det. Nærmere bestemt altså en definition på et perfekt og lykkeligt samfund. [1] [2] [3]
Begrebet opstod i 1516, da engelske Sir Thomas More udgav sit mest kendte værk om en fiktiv ø, hvor han sammenlignede de sociale, økonomiske, politiske og moralske aspekter i Europa med øen. Her fremstillede han øens aspekter som perfekte og ideelle samtidig med, at han antydede, øens aspekter aldrig ville være muligt eller kunne eksistere i den virkelig verden samfund – dvs. More antydede, at det ikke var et opnåeligt samfundsideal og kritiserede derfor det daværende samfund i England, hvor der ikke var ytringsfrihed. More kaldte øen Utopia, hvoraf bogen fik samme navn, og begrebet opstod. [2] [3]
Siden Mores fremstillede begrebet, har forfattere og filosoffer skrevet utopier til at udtrykke kritik for dagældende samfund samt til at give bud på, hvordan det perfekte samfund indeholder og fungerer. Dette har medført, at begrebet er blevet mangetydigt. [3] I dag benyttes begrebet hovedsageligt positivt, idet et nyt modsat begreb, dystopi, er opstået. Dystopi er ifølge Den Danske Ordbog definitionen på en negativ fremstillet samfund og fremtidsvision. [8]
... Køb adgang for at læse mere

Begrebet utopi | Redegørelse | Filosofi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.