SOP om Carlsberg med virksomhedsanalyse | Virksomhedsøkonomi A og Matematik A

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Matematik A, SOP)
 • 7
 • 27
 • 7514
 • PDF

SOP om Carlsberg med virksomhedsanalyse | Virksomhedsøkonomi A og Matematik A

SOP'et er skrevet i virksomhedsøkonomi og matematik, og opgaven indeholder en virksomhedsanalyse af Carlsberg med deres nyeste tal fra 2009, samt en teknisk analyse af deres aktie.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1.0 Indledning 5
2.0 Virksomhedsanalyse 6
2.1 Strategiskanalyse 6
2.1.1 Mål 6
2.1.2 Konkurrencestrategi 6
2.1.3 Vækststrategi 7
2.1.4 SWOT analyse 7
2.3 Regnskabsanalyse 8
2.3.1 Rentabilitetsanalyse 8
2.4 Indtjeningsevnen 11
2.5 Kapitaltilpasningsevnen 13
2.6 Soliditet og likviditets analyse 15
2.6.5 Konklusion på regnskabsanalysen 16
2.6.6 Konklusion på virksomhedsanalysen 17
3.0 Børsværdi 17
4.0 Tekniskanalyse 19
4.1.1 Glidende gennemsnit 19
4.1.2 Stochastic 20
4.1.3 RSI 22
4.1.4 Konklusion på tekniskanalyse 23
5.0 Vurdering af Carlsbergs aktie ud fra virksomhedsanalyse og tekniskanalyse 24
6.0 Konklusion 24
7.0 Litteraturliste 26
7.1 Noter 26
7.1.2 Bøger 28
8.0 Bilag 29
8.1 Bilag 1 - Nøgletal 29
8.1.2 Bilag 2 – Resultatopgørelse 2008 30
8.1.3 Bilag 3 – Balance 2008 (aktiver) 31
8.1.4 Bilag 4 – Balance 08 (passiver) 32
8.1.4 Bilag 5 – Resultatopgørelse 2007 33
8.1.5 Bilag 6 – Balance 07 (aktiver) 34
8.1.6 Bilag 7 – Balance 07 (passiver) 35
8.1.7 Bilag 8 – Note 21, 08 + 07 36

Uddrag

1.0 Indledning
Jeg vil i denne rapport analysere Carlsberg ved hjælp af forskellige analysemodeller, der ved vil jeg komme ind på bl.a. virksomhedens nøgletal. Ud fra de forskellige analyser, vil jeg vurdere udviklingen i virksomhedens aktie set i forhold til mine analyser af Carlsberg.

Udover det, vil jeg analysere Carlsbergs aktie ved hjælp af teknisk analyse modeller, og derudover vil jeg vurdere hvorvidt man kan bruge teknisk analyse som til at fortælle hvornår man skal købe og sælge Carlsbergs, eller andre aktier.

Til sidst i opgaven vil jeg sammenligne mine resultater af virksomhedsanalysen og teknisk analyse for at se, om jeg får samme resultat med hensyn til aktien og hvornår man skal købe og sælge. Jeg vil derudover komme med min egen vurdering af aktien og hvorvidt jeg mener man skal købe eller sælge Carlsbergs aktie.

2.0 Virksomhedsanalyse
I en virksomhedsanalyse er der to faser af den nemlig strategiskanalyse og regnskabsanalysen. Hvor jeg i regnskabsanalysen vil komme ind på bl.a. rentabilitetsanalyse og indtjeningsevnen vil jeg i den strategiske analyse bl.a. kigge på noget med Porters konkurrencestrategi.

2.1 Strategiskanalyse
Jeg vil i denne del af min analyse bl.a. kigge på Carlsbergs mål og konkurrencestrategier. På denne måde, vil jeg bl.a. få et indblik, i hvad deres mål er for det kommende år. Derudover vil min analyse af Carlsberg ud fra konkurrencestrategier give mig et indtryk, af hvem deres kunder er?

2.1.1 Mål
Carlsbergs mål til 2009 er meget klare og formuleret i deres årsrapport. Deres mål er som følge:
• Forbedre pengestrømmen, sikre indtjeningen, reducere anlægsinvesteringerne væsentligt samt ønsker de at betale hurtigere af på deres gæld.
• Massive omkostningsreduktioner.
• Forventes en nettoomsætning på 63 mia. kr. i 2009.
Disse mål er som sagt at finde i Carlsbergs årsrapport 2008 under forventninger til 2009 . Disse mål, vil uden tvivl hvis det lykkedes for Carlsberg have god indflydelse på deres regnskab.

2.1.2 Konkurrencestrategi... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg med virksomhedsanalyse | Virksomhedsøkonomi A og Matematik A

[8]
Bedømmelser
 • 05-02-2010
  Det ser fornuftigt ud, jeg har dog for det meste kun brugt opsætningen til at hjælpe mig med min SRP
 • 08-09-2010
  Opgaven er ganske fin og ret let læselig, god inspiration!
 • 11-04-2011
  Super fin, kan kun anbefales til alle ´
 • 03-03-2011
  Fin opgave. God at referere til ved lignende virksomheder

Materialer relateret til SOP om Carlsberg med virksomhedsanalyse | Virksomhedsøkonomi A og Matematik A.